Vända tärning
tarning.jpg

På en normal sexsidig tärning är summan av ögonen på motstående sidor alltid 7, dvs. 1:an är mittemot 6:an, 2:an mittemot 5:an och 3:an mittemot 4:an. Spelare A placerar en sådan tärning på bordet med valfri sida uppåt och säger talet på denna sida. Spelare B måste, i sitt drag, vrida tärningen ett kvarts varv så att den sida som var uppåt senast hamnar på sidan av tärningen (men inte mot bordet). B lägger till talet på tärningens nya uppåtsida till det tal A sa. A fortsätter på samma sätt, vrider tärningen och adderar talet på den nya uppåtsidan till det som B senast sade. Sedan är det B:s tur …

Den spelare som säger 26 eller som tvingar den andre att säga ett större tal än 26 vinner. Du är spelare A. Hur ska du spela för att vinna?

Man anses ha löst problemet om man lyckes besegra mig i spelet. Räkna med att jag behöver friska upp minnet något innan matchen!

Löst av

Torkel Loman, juni 2011
Tobias Ahlqvist, oktober 2013
Hannes Nilsson, mars 2015
Max Nilsson, november 2015
Patrik Hybelius, januari 2016
Isak Ellmer, Östratornskolan, juni 2017
Ask Hällström, november 2018
Victoria Raalas, augusti 2019
Kajsa Heyden, oktober 2020
Jens Berling, oktober 2020
Alve Lindell, maj 2021
Felix Hellborg, Polhemskolan, mars 2022

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License