Problemsidor på nätet

Tävlingar

Högstadiet matematiktävling
Skolornas matematiktävling, tävling för gymnasieelever. Äldre problemtexter finns på t.ex. http://www.math.chalmers.se/~sam/kval61.pdf (ersätt kval61 med kvalxx eller finalxx där 61<=xx<=98 för fler problem och lägg på ett l inledningsvis till lkvalxx och lfinalxx för lösningar), och här (1999-2009)
Putnamtävlingen, William Lowell Putnam Mathematics Competition Directory
Georg Mohr-Konkurrencen, tävling för gymnasieelever, Danmark
Estonian Math Competitions, med länkar till problem från IMO och Baltic way
Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, tävling för gymnasieselever, Norge
Känguruproblem, på NCM:s hemsida
Canadian Mathematical Society, Canadian Open Mathematics Challenge och Canadian Mathematical Olympiad
Problems from Olympiads, problem från nationella och internationella tävlingar
Purple Comet
The Harvard-MIT Math Tournament
NIMO, National Internet Math Olympiad
AMC, American Mathematical Competitions

Månadens problem

Bilkent University, Ankara, Turkiet
University of Regina, Saskatchewan, Canada, tyvärr vilande från juni 2013 men gamla problem finns tillgängliga
Opgavehjörnet
Linköpings universitet, vilande
Math Magic, Stetson University, Florida
Monthly Puzzles, IBM
Katedralskolan Uppsala
Problem of the week Purdue University

Olösta problem

WolframMathWorld

Övrigt

Art of Problem Solving: Forum
Elzies tankenötter
Elementaproblemen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License