Problemsidor på nätet

Tävlingar

Högstadiet matematiktävling
Skolornas matematiktävling, tävling för gymnasieelever. Äldre problemtexter finns på t.ex. http://www.math.chalmers.se/~sam/kval61.pdf (ersätt kval61 med kvalxx eller finalxx där 61<=xx<=98 för fler problem och lägg på ett l inledningsvis till lkvalxx och lfinalxx för lösningar), och här (1999-2009)
Putnamtävlingen, William Lowell Putnam Mathematics Competition Directory
Georg Mohr-Konkurrencen, tävling för gymnasieelever, Danmark
Estonian Math Competitions, med länkar till problem från IMO och Baltic way
Niels Henrik Abels matematikkonkurranse, tävling för gymnasieselever, Norge
Känguruproblem, på NCM:s hemsida
Canadian Mathematical Society, Canadian Open Mathematics Challenge och Canadian Mathematical Olympiad
Problems from Olympiads, problem från nationella och internationella tävlingar
Purple Comet
The Harvard-MIT Math Tournament
AMC, American Mathematical Competitions
MEMO, Middle European Mathematical Olympiad
Crux Mathematicorum, tidskrift med problem
International Mathematics Competition for University Students
United Mathematics Trusts

Månadens problem

MAA, section New York
American University of Sharjah
Bilkent University, Ankara, Turkiet
University of Regina, Saskatchewan, Canada, vilande
Opgavehjörnet, Jens Carstensen
Linköpings universitet, vilande
Math Magic, Stetson University, Florida. Sidan nere men kan kanske återfinnas här
Monthly Puzzles, IBM
Problem of the week Purdue University, vilande
University of Central Arkansas
Nieuw Archief voor Wiskunde, nederländsk sida men problemen dessbättre på engelska
University of North Texas
University of Waterloo, finns också veckans problem

Olösta problem

WolframMathWorld

Övrigt

Art of Problem Solving: Forum
Elementaproblemen
Gamla problemsamlingar av Anders Källström
Nick's Mathematical Puzzles
Evan Chens sida

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License