Peka Ut Mynt

Två personer A och B genomför "spelet" medan U är en utomstående person som organiserar spelet.

Person U placerar ut $n$ stycken mynt på ett bord, med antingen krona eller klave upp (kan tänka oss att U slumpar "uppsida" på varje mynt). Sedan tillkallas B. U pekar nu på ett av mynten (igen kan vi tänka oss att U väljer slumpmässigt). B noterar vilket mynt U pekar på och får sedan vända på ett valfritt mynt i raden. A tillkallas, tittar på myntraden och ska utifrån denna information (och ingen annan) peka ut U:s mynt.

Innan spelet inleds har A och B pratat ihop sig, men under själva spelet tillåts ingen annan kommunikation än att B vänder ett mynt och A noterar myntraden.

För vilka $n$ är det möjligt för A och B att lägga upp en 100%-ig taktik? Hur ser denna taktik ut?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License