Ölstop

Tillagt februari 2015

Du har en tunna med öl och två ölstop, rymmande 3 respektive 5 pint. Ölstopen har ingen gradering och det enda du kan mäta med dem är just 3 och 5. Hur skall man åstadkomma att det finns precis 1 pint i varje stop?

Löst av

Oskar Åström, mars 2015
Hannes Nilsson, mars 2015
Alfred Wennemo, mars 2015
Ludwig von Vultée, mars 2015
Roberts Bitenieks, mars 2015
Patrik Hybelius, september 2015
Ebba Rickard, september 2015
Erik Tegler, Polhemskolan, september 2015
Eliot Montesino Petrén, mars 2016
Anton von Vultée, Järnåkraskolan, september 2016
Teodor Åberg, september 2016
Carl Josell, oktober 2016
Isak Ellmer, Östratornskolan, mars 2017
Johan Karlsson, januari 2018
Ask Hällström, oktober 2018
Tova Mårtensson, januari 2019
Victoria Raalas, januari 2019
Malin Hultin, februari 2019
Rasmus Liedberg, februari 2019

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License