Side

Från och med augusti 2023 uppdateras inte denna sida längre (men materialet blir förhoppningsvis kvar). Uppdaterade kurssidor finns numera [här]

Kurser

Ma2c, vt23, NA22b
Ma4, vt23/ht23, NA21e
Ma5, vt23/ht23, Snabb

Avslutade kurser

Lösta uppgifter
Diverse kursmaterial

Problemlösning

Kexchokladproblem
Gurkproblem
Intressanta problem
Problemsidor på nätet

Övrigt

Bra "grejer" på nätet
Boktips
GeoGebra
Gymnasiearbete
LMK-stipendium
Matematik på YouTube
Mina dokument

Add a new page

edit this panel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License