Myror på pinne

På en pinne av längd 1 meter häller man ut en mängd myror. Dessa myror landar samtidigt på slumpmässiga platser på pinnen, med huvudet antingen åt höger eller vänster längs pinnen. Vid landning börjar de genast promenera "i huvudets" riktning, med den konstanta hastigheten 1 meter per minut. Om två myror stöter på varandra (kolliderar) kommer de omedelbart att byta riktning på sin promenad. Att byta riktning tar ingen tid. Om en myra når slutet på pinnen faller den av och försvinner.

Efter hur lång tid kan man vara säker på att det inte längre finns några myror kvar på pinnen?

Observera att ditt svar ska vara giltigt oavsett hur många myror man släpper ner från början och oavsett var de börjar.

Anm. Pinnen är alltså ett linjestycke med utbredning i endast en riktning och myrorna motsvarar punkter som rör sig längs denna linje.

Löst av

Edvin Havic, september 2010
Ale Persmark, september 2010
Edvin Wallander, oktober 2010
Fabian Sundholm, januari 2012
Filip Fabri, april 2012
Tobias Ahlqvist, juni 2014
Ida Svenningsson, Katedralskolan, februari 2015
Hannes Nilsson, februari 2015
Ludwig von Vultée, maj 2015
Max Nilsson, november 2015
Patrik Hybelius, december 2015
Jennifer Underdal, oktober 2018
Ask Hällström, november, 2018
Victoria Raalas, januari 2019
Isak Ellmer, oktober 2019
Johanna Gersne, januari 2020
Alve Lindell, mars 2020
Jens Berling, oktober 2020
Victor Liedberg, februari 2022
Felix Hellborg, Polhemskolan, mars 2022

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License