Mina Dokument

Diverse egenproducerade texter, GeoGebrakonstruktioner etc. Kvaliteten är ifrån genomarbetat till hafsigt och kanske fel.

Problem

Bilkentlösningar. Problemformuleringar hittar man här

Kappaproblem och lösningar från 09, 13, 14. Problemen från 2009 finns här

GeoGebra

Halverad fyrhörning. Givet en fyrhörning och en mittpunkt på en sida. Konstruera, om möjligt, en punkt på motsatta sidan så att linjen genom mittpunkten och den konstruerade punkten delar arean i två lika delar.

Japanskt tempelproblem. En konstruktion med cirklar i triangel. Problemet beskrivs och löses av Wildberger här.

Inskriven kvadrat. Givet en fyrhörning (eller mer allmänt fyra linjer i planet) inskriv en kvadrat med hörn på fyrhörningens sidor (på linjerna).

Sammansättning rotationer. Om man roterar två gånger i planet motsvaras detta av en rotation (runt tredje punkt).

Halvcirkel på A4. Den största halvcirkel som kan klippas ut från ett A4-papper.

Geodet på cylinder. En spindel sitter på mantelytan på en cylinder och en fluga på locket. Vilket är spindelns närmaste väg till flugan?

Diverse texter

Varians, det finns två formler för varians (och därmed standardavvikelse). Varför?

1+2+3+...=-1/12?, det påstås att 1+2+3+…=-1/12. Hur kan det vara möjligt?

Driven

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License