Mina delvis öppna problem

Här finns några problem som jag inte lyckats lösa. Att de bara delvis är öppna beror på att jag förutsätter att de redan är lösta och lösningen står att finna, t.ex. någonstans på nätet. I de fall där lösningar "dyker upp" länkar jag dessa (även om jag själv råkar ha "noll koll").

Kromatiskt tal på sfären
Polynom som antar kvadrattal
Kung och kryss
Vända brickor

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License