material-till-kurser

Programmering; Under konstruktion

Matematik 1c

Ekvationsuppgifter från enhetsskolan

Quiz1
Quiz2
Quiz3

Wall Street problem, använt i "grundskolekursen" ht 16.

Frågor-sannolikhet

Material i Drive

Prov i Drive


Matematik 2c

Geometriuppgifter, geometriuppgifter för inlämning. Senast använt vt12.
Diagnos, kapitel 2 t.o.m. sid 115. Konstruerad vt12.
Geometriproblem för inlämning, använt ht 2014. Delvis överlapp av ovan.
GeoGebrauppgifter, använt ht15
Diagnos sid 94-123
Extraproblem

Extra

Material i Drive

Prov i Drive


Matematik 3c

Diagnos kap 1.1, använd ht2015
Diagnos kap 1.2, använd ht2015
Diagnos kap 3.1/3.2
Diagnos kap 3.3/3.4, använt ht2015
Diagnos trigonometri, använt vt2016
Diagnos primitiva/integraler, använt vt2016

AB-uppgifter, för inlämning. Senast använt vt13.
Inlämningsuppgift med lösningsskisser i filen Enklare uppg ht 14 L, senast använt ht14. Delvis överlapp av ovan.
Extrauppgifter
Större problem

Extra, saker som skulle kunna vara med i 3c-kursen

Prov i Drive


Matematik 4

Bevisuppgifter vt 13
Bevisuppgifter vt 15
Bevisuppgifter

Problem och uppgifter

Uppgifter på trigonometri, i princip på E-nivå.
Uppgifter på derivata, i princip på E-nivå.

Lösningar till flertalet av uppgifterna i Ma5000, producerade av anonym elev

Extra, saker som skulle kunna vara med i 4-kursen

Material i Drive

Prov i Drive


Matematik 5

Uppgifter på induktion

Kombinatorikquiz
Talteoriquiz
Diversequiz

Problem och uppgifter

Material i Drive

Prov i Drive

Inlämningsuppgift 1 senast använd jan, 2013

Bildspel

Vad Gauss gjorde mer än gaussade

Extramaterial

Matematiska tillämpningar, av Fredrik Abrahamsson.


Matematik B

Diagnos, på algebra och geometri. Lösningar
Frågor om sannolikheter

Matematik C

Inlämningsuppgift, om ekvationer, logaritmer och derivata på VG- och MVG-nivå. Senast använt ht10.
Diagnos, algebra. Senast använt ht11.
Diagnos, logaritmer. Senast använt ht11.
MVG-uppgifter, MVG-uppgifter för inlämning. Senast använt ht11.
Höjdpunkter med talföljder, derivatans definition från NP

Matematik D

MVG-uppgifter, MVG-uppgifter på salsprov. Senast använt ht11.

Projektförslag

Sin och cos från differentialekvationer
Derivatan av produkt
Fourierserier
Kastparabel

Matematik E

Uppgifter

Inlämningsuppgift, senast använt vt10. Lösning
Test, på komplexa tal. Senast använt vt12.

Teori

Något oprecist om linjära differentialekvationer

Bildspel

Differentialekvationer
Komplexa tal

GeoGebra

Enhetscirkel
Avbildningsmatris

Problem

Emilys problem, problemen från Emilys projektarbete

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License