Matematik X:start

Möjligheter till extra mattetid

Spykens matematikstudio

Tisdag och torsdagar, 15.00-17.00 i D-korridoren (klassrummet varierar)
Varje vecka utom D-dagar, drop-in

Mattecentrums räknestuga

Katedralskolan, onsdagar 17.15-19.15 i sal Ka14
Polhemskolan, torsdagar 16.30-18.30 i sal 1101
Varje vecka, drop-in

Mattecentrums sida

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License