matematik-e-vt13:Prov2

Prov 2

När

Onsdag 3/4, 9.50-11.20.

Var

D01

Vad

Det som gjorts i kursen hitintills. Det spretar lite, så kolla i planeringen. Tyngdpunkten är på kapitlet 1 om komplexa tal (inkl utdelat material om faktorsats och polynomdivision), men uppgifter från kapitel 3 och kapitel 2 kan förekomma.

Hur

Provet är endelat och man får använda räknare och formelblad till hela provet. Standardformelbladet kan nås vi Material på kurssidan.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. I It's L finns dessutom ytterligare repetitonsmaterial.

Frågestund inför provet erbjuds som följer tisdagen 2/4:

13.35-16.30 i sal D31, någon av kursens lärare på plats.
16.30-18.30, Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License