matematik-e-vt13:PBP

När, var och hur

Onsdag 22/5, 8.30-12.30, i aulan. Lunch efter provet och ordinarie schema från 13.30.

Provet har samma stuk som de publika provbanksproven från 2002 och 2005. Bland annat innebär det att provet har en del med och en del utan räknare. Räknare utlånas endast i nödfall och man medtar alltså egen. Standardformelbald bifogas provet och får användas i båda delarna.

Omfattning

Eftersom vi använt uppkopierat material, och struket en del i detta, får man kika i kursens planering/detaljplan för att få en överblick av exakt innehåll. Utöver kapitel 1-3 i "kursboken" har vi behandlat polynomekvationer och polynomdivision i separat material. Fråga gärna om något är oklart om innehållet.

Repetitionsmaterial

Man kan gott kika igenom kursmaterialet och de ordinarie övningarna igen (men inte räkna alla). I slutet av varje kapitel finns Blandade uppgifter. Urval bland dessa har gjorts under kursens gång och har man inte räknat dem kan det vara en bra träning. I kursrummet i It's Learning finns/kommer att finnas ytterligare övningsuppgifter. Dessutom utdelas ytterligare övningsuppgifter (Ma4000, Blandade Övningar 3b) i pappersform.

Provbanksprov från 2002 och 2005 är också lämpligt repetitionsmaterial. Råkar man få tid över kan man t.ex. också kika på de publika proven från 2000 och tidigare.

Det är inte rimligt/troligt att ni hinner räkna allt ovanstående. Tänk efter vad ni behöver träna mest på och vad är ert betygsmål är.

Hjälp inför prov

Måndag 20/5, 15.00-17.00; Spykens mattestudio i D22.
Tisdag 21/5, 13.35-16.30; extra frågestund i D31 med någon av kursens lärare
Tisdag 21/5, 16.30-18.30; Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License