matematik-e-vt12:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

24/1 Kursen börjar.

Planering

Vecka Tis Ons Övrigt
4 Introduktion, hämta böcker 11.00 1.2  Några begrepp (10-13) Klart sid 13
5 X X   NV-praktik
6 1.2 Blandande övningar ... (14-15), 1.3 Addition och subtraktion (16-19) 1.3 Komplexa tal i polär form (20-23)  Klart sid 23
7 1.3 Multiplikation/division på polär form (24-26) 1.3 Avläsa och rita ... (28-29), Test 1   Klart sid 29
8 X X Sportlov
9 1.4 de Moivres formel, 1.4 Ekvationer av typen z^n=w (34-37) 1.4 Eulers formel (38-39), 1.5 Andragradsekvationer (40-41)   Klart sid 41.
10 1.4 Faktorsatsen (42-43) 1.4 Polynomdivision, Polynomekvationer av högre grad (44-47)   Klart sid 47. NMT-föreläsningar
11 2.1 Grundläggande färdigheter, tangenter och linjär approximation (58-67) 2.1 Grundläggande färdigheter, tangenter och linjär approximation (58-67) Klart sid 67.
12 2.1 Förändringshastigheter och derivata, 68-71. Vi är i C31 Repetition  
13 X Prov 1 
14 X X   Påsklov
15 2.2 Extremvärden, (72-80), provet i retur 2.3 Primitiva funktioner och integraler (82-85). Lärarlös lektion under eget ansvar.   Klart sid 85, i alla fall så pass att ni vet vad som är oklart.
16 Kolla av 2.2/2.3, 2.4 2.4   Nicklas
17 2.4, 3.1 3.1   Nicklas
18 X 3.2   Nicklas
19 3.2/3.5 3.5  Tors 10.00-14.30 eventuellt LTH. Nicklas
20 X Fysikprov 3.4 sid 136-137  
21 Repetition PBP 02, 05 Repetition   PBP på torsdagen, 12-16
22 3.3 Numeriska metoder (126-134), viss feedback PBP
23 PBP i retur, betygsamtal, Torkel, utvärdering
24 Betygsamtal Betygsamtal 

Material

Test 1, genomfört 120215, kortfattat lösningsförslag
Komplexa tal inför prov vt2012

Formalia

Formelblad
Kursplan
Provbanksprov

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Konstruera riktningsfält
Matteskolans spellista i Youtube

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License