matematik-e-vt12:PBP

När, var och hur

Torsdag 24/5, 12.00-16.00, i KB02/03 Lunch 11.00.

Provet har samma stuk som de publika provbanksproven från 2002 och 2005. Bland annat innebär det att provet har en del med och en del utan räknare.

Omfattning (i Ma3000)

För varje kapitel gäller att avsnitt med $\blacksquare$ inte ingår.

Kapitel 1, allt.

Kapitel 2, allt utom Metoden med godtyckliga skivor (sid 94-95).

Kapitel 3, avsnitt 3.1, 3.2, och 3.5 ingår, men bland detta inte Separabla differentialekvationer (122-123). Dessutom ingår 3.4 Enkla förändringsmodeller (136-137).

Repetitionsmaterial (i Ma3000)

I slutet av varje kapitel finns Sammanfattning, Kapiteltest, Arbeta utan räknare och Blandade övningar. Detta är lämpligt som repetition. Eftersom vi inte har gjort hela boken kan inte riktigt alla uppgifter göras. Kontakta läraren om du är osäker.

Provbanksprov från 2002 och 2005 är också lämpligt repetitionsmaterial. Råkar man få tid över kan man t.ex. också kika på proven från 1999 (ht och vt).

Det är inte rimligt/troligt att ni hinner räkna allt ovanstående. Tänk efter vad ni behöver träna mest på och vad är ert betygsmål är. Repetera sedan efter behov, också bland bokens "ordinarie" uppgifter.

Hjälp inför prov

Måndag 21/5, 15.00-17.00; Spykens mattestudio i D22.
Tisdag 22/5, 16.30-18.30; Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License