Matematik E, vt10, AVSLUTAD

Kursbok Ma4000

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

17/2 Sida i drift

17/2 I uppgift 6 i inlämningsuppgifterna ska området begränsas av x=1 och x=3 och INTE y=1 och y=3. Det är rättat numera, men fel i utdelade papper.

16/3 Detaljerad info om provet vecka 12 finns. Se planeringen.

16/4 Lektionsanteckning finns bifogat till lektionen 100416. Ambitionen är att producera dylika dokument emellanåt. Som alltid, reservation för fel.

Planering (aktuell)

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
3 X
4
5 X X X NV-praktik
6 2.2 Extremvärden 2.2 Extremvärden 2.3 Primitiva funktioner och integraler Klart sid 109
7 2.4 Volymberäkningar … 2.4 Volymberäkningar … X Klart sid 116
8 Lov Lov Lov Klart tom sid 116
9 Gör klart kapitel 2 1.1, 1.2 Komplexa tal, räkning med … (7-14) 1.2 Räkning med … (15-17) Klart sid 17. Inlämningsuppgifter in senast onsdag
10 X 1.3 Komplexa talplanet (19-23) 1.3 Polär form (24-27) Klart sid 27. NMT-föreläsningar
11 1.3 Mult/div på polär form (30-33) 1.3 Komplexa talplanet (34-35), LTH-student informerar 1.3 Komplexa talplanet (34-35) Klart sid 35
12 Repetition X Prov (klicka för info)
13 Lov Lov Lov
14 X Prov i retur, 1.4 Potenser … (38-40) 1.4 Potenser … (40-45) Klart sid 45 (till kommande onsdag)
15 Föreläsning i aulan: Bodil Jönsson 1.5 Andragradsekvationer (46-47) 1.5 Faktorsatsen, polynomdivision (48-50), Lektionsanteckningar Klart sid 50. B- och C-uppgifter på sid 50 kan sparas till kommande måndag.
16 1.5 Polynomekvationer (52-54) 1.5 Polynomekvationer (52-54) 1.5 Kontrollsummor (55-57). Här finns en utförligare beskrivning. Klart sid 54, sid 55-57 intressant men kursivt.
17 3.1 Differentialekvationer(139-147). För mer om The Brachistochrone se här (kursivt). Lektionsanteckningar 3.2 Differentialekvationer av första ordningen (148-151) 3.5 Differentialekvationer av andra ordningen (182-185) Klart sid 185
18 3.5 Differentialekvationer av andra ordningen (186-188), PBP2005 Repetition, gamla provbanksprov, delar av PBP2005 på tavlan. X, repetition på egen hand!
19 Repetition, frågestund. Extra frågestund 14.50-16.00 i D23! Prov (klicka för info). Dagens lektion fungerar som kombinerad frågestund och lunch. X PB-prov
20 Något lättsammare 3.2, 3.5 Inhomogena… (152-154, 189-190) Provbanksprov fysik! Mattelektion inställd.
21 3.3 Numeriska lösningsmetoder (160-168). Vi är i D21. X (prövningar, omprov) 3.4 Matematiska modeller (170-181)
22 3.4 Matematiska modeller (170-181) Bokinlämning, utvärdering, betyg Betyg för de som "är kvar" På måndag bör man ha övertygat mig om att man har koll på följande
23 ? ? Studenten

X betyder "ingen lektion" pga D-dag eller lov.

Material

Lösta uppgifter (Ma4000)

Se här

GeoGebra

Komplexa talplanet

Formalia

Kursplan
Provbanksprov

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha
Matteboken
The Brachistochrone
Konstruera riktningsfält

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License