matematik-d-vt12-ht12:storre-uppgift

I kursplanen för Matematik D kan man under rubriken "Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs" läsa att Eleven skall

"under eget ansvar analysera, genomföra och redovisa, muntligt och skriftligt, en något mer omfattande uppgift där kunskaper från olika områden av matematiken används."

Detta kommer vi att ägna det mesta av den återstående tiden i kursen till. Notera att uppgiften skall genomföras, och att omdömet på uppgiften vägs in i slutbetyg, men som en mindre del. Således kan det påverka slutbetyget om man väger mellan två betyg, och presterar något särskilt bra eller dåligt. Främst är det s.k. MVG-kvaliteter som är mätbara på denna uppgift, bredden i kunskaper måste redan vara uppvisade. Vem som råkar vara ett "gränsfall" får ni reda på så småningom.

Man kan hitta lämpliga uppgifter i boken kapitel 4, i det material som finns i It's L (materialet kommer från Exponentboken). Man kan också komma med eget förslag som läraren godkänner. Beträffande svårighetsgrad kan man notera följande,

Ma4000: Uppgifterna är inte grupperade efter svårighetsgrad och det påstås att varje uppgift kan genomföras och redovisas på ett sätt som motsvarar samtliga betygsnivåer. Stäm dock av ert val med läraren.

Exponent: Uppgifterna är graderade med ett "pilsystem", där fler pilar innebär svårare uppgift (mycket grovt, utan pil-G, en pil-VG, två pilar-MVG). I en uppgift utan pil är det inte alltid möjligt att visa mer än G-nivå, uppgifter med en pil kan man i vissa fall visa MVG-kvaliteter, medan uppgifterna med två pilar i vissa fall är ganska svåra (men kanske intressanta och roliga).

Gör följande

  • Välj ut en uppgift som verkar intressant, rolig eller minst tråkig (man får också jobba i par men då får man göra två uppgifter inom paret, om man vill visa någon MVG-kvalitet får man inte arbeta i par), men undvik att välja samma som "kompisen". Meddela mig vilken uppgift du valt så ok:ar jag (eller ber dig tänka om).
  • Presentera en skriftlig lösning med en ambitionsnivå som är i linje med det realistiska kursbetyg du eftersträvar.
  • Förbered en muntligt presentation av din lösning antingen i mindre grupp eller inför klassen. I de fall där uppgiften kan påverka slutbetyget kommer dessutom enskild redovisning för läraren att krävas.

Eftersom ni har relativt gott om tid och kan ta hjälp av vad och vem som helst kommer kraven på framställningen och den matematisk nivån att vara högre än vid salsprov. Slarviga/svårläsliga/ologiska lösningar är t.ex. inte acceptabela.

Det är ok att ta hjälp med att lösa uppgiften (jag kan ju inte kontrollera det i vilket fall). Dock måste ni stå för och förstå det ni skriver. Jag kommer enbart att lämna subtila tips och inte kommentera detaljer förrän efter inlämning. Enligt målet var det ju fråga om att ni ska arbeta under eget ansvar.

Tider

Ons 19/12: deadline för val av uppgift

Fre 11/1: inlämning av skriftlig lösning senast 12.00

Mån 13/1: redovisning enligt schema (detaljer efter jullovet)

Ons 15/1: redovisning enligt schema (detaljer efter jullovet)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License