Matematik D, vt11/ht11

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering vt11 ht11

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
34 X Snabbrepetition av våren, bokhämtning 13.00-13.15 1.1 Från rätvinkliga ... (8-17), repetition Klart sid 17, utom sid 12
35 1.2 Areasatsen (18-20) 1.2 Sinussatsen (21-22) 1.2 När ger sinussatsen två fall (23-27) Klart sid 27.
36 1.2 Cosinussatsen (28-32) X 1.2 Cosinussatsen/Blandade uppgifter (28-36) Klart sid 36.
37 1.3 Enhetscirkeln (39-42) 1.3 Trigonometriska identiteter (43-46) 1.3 Additionsformler (sid 47-49) Klart sid 49, inkl a-uppg. Torsdag 9-10, "extralektion" för vissa elever. Fredag, inlämning uppgifter kap 3 (vissa elever)
38 1.3 Additionsformler dubbla vinkeln (47-51) 1.4 Grundekvationerna (53-57) 1.4 Grundekvationerna (53-57) Cirkelns ekvation (sid 52) utgår
39 Repetition Prov 2 1.4 Ekvationer som omformas med formler (58-59), "praktisk matematik" Klart kap 1.
40 X 2.1 Sinuskurvor (74-83) 2.1 Sinuskurvor (74-83), proven i retur Klart sid 83 (men inte sid 78).
41 2.1 Kurvan y = tan x (84-85) 2.1 Kurvan y = asin x + bcos x (86-87), 2.2 Radianer (88-91) (foto 12.35) 2.2 Radianer (88-91) (Nicklas har lektionen) Klart sid 91.
42 2.2 Cirkelsektorns båge och area (92-93) 2.3 Derivatan av sin x och cos x (95-96) 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (98-99) Klart sid 99.
43 2.3 Tillämpningar ... (100-104) 3.1-3.3 Mest repetition, se röd text 3.4 Integraler, definition, numeriskt (158-166)
44 X X X Höstlov
45 3.4 Integralberäkning med primitiv funktion (168-171) 3.4 Arean mellan två kurvor (172-175) Repetition inför Prov 3
46 Prov 3 3.4 Integraler och area (176-179) 3.4 Integraler och area (176-179) Klart sid 179.
47 3.4 Tillämpningar ... (180-184) X, SACO-mässa X Klart sid 184.
48 Repetition, gör klart 3.4/arbeta med gamla NP. Lämna in *-uppg från NP. Repetition, lite om kap 3 för de som vill, eget arbete, t.ex. med NP. Repetition, feedback på gamla NP. Sista tidpunkt för att lämna in *-uppgifter från gamla NP för bedömning är torsdag 11.30 (i mitt fack).
49 Repetition, frågestund Information om Större uppgift. Arbete med uppgift Tisdag, NP MaD
50 Arbete med uppgift Arbete med uppgift Arbete med uppgift
51 Pyssel/tävling? X X
2 X Deadline för inlämning av större uppgift vid lektionsslut. Redovisningar
3 Redovisningar Betyg, bokåterlämning X Period 2 börjar torsdag

Vecka Tis Tor Fre Övrigt
10 X Start MaD, böcker, se också Katedralien Trigonometri. Oskarpt omprov för vissa. NMT-föreläsningar
11 Provet i retur, 3.1 Kort om derivator (122-124) 3.1 Derivatan av en produkt (126-128) 3.1 Derivatan av en kvot (130-131)
12 3.1 Derivatan av sammansatta funktioner (98-99, 132-134) 3.1 Derivatan av sammansatta funktioner (98-99, 132-133) 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (135-136)
13 3.2 Andraderivatan och grafen (137-144) X 3.2 Andraderivatan och grafen (137-144)
14 Repetition Repetition Prov 1, MaD
15 X 3.2 Numerisk ekvationslösning (145-148) 3.3 Differentialekvationer (149-151)
16 X X X Påsklov
17 Proven i retur, 3.3 Primitiva funktioner (153-155) 3.3 Primitiva funktioner med villkor (156-157) 3.3 Gör klart. Därefter vårsång 11.10 (aulan) Klart sid 157
18 X MaC
19 MaC
20 MaC
21 X "kompledigt" X X (klassresa)
22 Trigonometri, hopkok av kapitel 1.1-1.3 NP i retur X
23 Betygsamtal, eget arbete med 1.1 och sid 39-42 Betygsamtal, eget arbete med 1.1 och sid 39-42 Skolavslutning Läxa till höstterminens start är avsnitt 1.1 och sid 39-42. Då får ni vara beredda på en rivstart!

Material

Katedralien

MVG-uppgifterna från provet 111114

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Kursplan
Nationella prov

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License