matematik-d-vt11-ht11:prov3mad

Prov 3

När

Måndag 14/11, 9.50-11.10.

Var

C22

Vad

Kapitel 2 (hela) och kapitel 3, sid 121 t.o.m. sid 175, utom sidorna 86-87, 105, 145-148. Fokus kommer att ligga på kapitel 2 och kapitel 3 fr.o.m. sid 153 och det svårare stoffet/uppgifterna kommer att väljas härifrån. Men standardderivator, deriveringsregler och tekniker för grafritning (max/min, andraderivata) kan behövas.

Hur

Provet finns i två varianter. Dels en med G- och några VG-uppgifter, dels en med fyra stycken MVG-uppgifter. Som elev kan man välja att göra en av varianterna, att göra båda hinns inte med. Om man väljer att arbeta med MVG-uppgifterna fokuserar man på (minst) två av dem. Elever som ligger på minst VG i omdöme hitintills rekommenderas att göra MVG-uppgifterna, medan övriga rekommenderas att göra varianten med G-och VG-uppgifter. Läraren lämnar gärna rekommendation om ni är osäkra.

Möjliga MVG-kvaliteter (alla kan inte visas på varje uppgift dock)

MVG-kvalitet
Formulerar och utvecklar problem, använder generella metoder/modeller vid problemlösning
Analyserar och tolkar resultat, drar slutsatser samt bedömer rimlighet
Genomför bevis och/eller analyserar matematiska resonemang
Värderar och jämför metoder/modeller
Redovisar välstrukturerat med korrekt matematiskt språk

Som ett litet tips kan nämnas att de fyra MVG-upgifterna handlar om

Derivata av trigonometriska funktioner
Grafer till trigonometriska funktioner
Integraler med primitiv funktion
Trapets/rektangelapproximationer av integraler

Räknedosa får användas till båda varianterna. Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man kan arbeta med Hemuppgifter och Blandade problem samt läsa Sammanfattning i slutet av kapitel 2 och 3. Dock utgår uppgifterna 14, 15, 16 (sid 110), 14 (sid 117). FET reservation för att jag missat något här. Hör av er om ni tycker någon uppgift verkar konstig/obekant.

Bästa förberedelsen för att lösa MVG-uppgifter är inte nödvändigtvis att räkna en massa uppgifter. Man bör (istället) se till så man förstår hur saker funker, att man kan föra generella resonemang, att man kan presentera en lösning prydligt och logiskt etc.

Kika också på standardformelbladet (finns länkat under Material på kurssidan), så ni vet vad ni inte måste lära er utantill.

Vill man ha hjälp utanför lektionstid rekommenderas i första hand mattestudion i D22, måndagar 15-17, fredagar 8-9.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License