matematik-d-vt11-ht11:NP

NP, NV3c

När

Tisdag 6/12, 8.30-12.30. Lektioner enligt schema från 13.30.

Var

C22

Vad

Rubbet

Hur

Provet består av två delar som genomförs vid ett och samma tillfälle. Del I genomförs utan miniräknare medan del II tillåter miniräknare. Den sammanlagda tiden för ett prov är satt till 240 minuter men den rekommenderade tiden för del I kan variera beroende på hur del I är sammansatt.

Det är viktigt att elevens lösningar till Del I samlas in innan eleverna får tillgång till sina miniräknare.

Eleverna bör informeras om att arbetet med Del II mycket väl kan påbörjas trots att de inte har tillgång till miniräknare. När eleven lämnat in sina lösningar till Del I och fått tillgång till sin miniräknare kan arbetet med Del II slutföras.

Eleverna rekommenderas att använda högst 135 minuter för arbetet med Del 1 och upp till 105 minuter för Del 2.'

Medtag räknare, skrivhjälpmedel (penna, suddgummi, linjal etc.), förtäring.

Repetition/extrahjälp
  • NP från 2002 och 2005.
  • Läroboken där man kikar igenom rubbet och ser vad man behöver träna mer på. Sedan kan man arbeta t.ex. med ett urval av Hemuppgifter och Blandade övningar.
  • Mer material, kontakta läraren.

Vill man ha extrahjälp inför provet erbjuds

Mattestudio på Spyken, mån 15-17, fre 8-9.
Mattecentrums räknestugor, för tid och plats de här.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License