Matematik D, ht09/vt10, AVSLUTAD

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

1/3 Sida i drift

Planering (aktuell)

Vecka Mån Tors Övrigt
7 Repetition Prov kapitel 6
8 Lov Lov
9 Provet i retur 7.1 Deriveringsregler (231-239) Klart sid 239. Konstruera ett prov till vecka 15
10 X 7.1/7.2 (240-245) Klart sid 245. NMT-föreläsningar
11 7.2 Derivata och grafer (246-249) 7.3 Differentialekvationer (250-252) Klart sid 252 (i alla fall "grundkoll"). Kängurutävling på torsdag!
12 7.3 Primitiva funktioner (253-255) 7.3/7.4 Primitiva funktioner, integraler (254-263)
13 Lov Lov Klart sid 263
14 X 7.4 Integraler Klart sid 275?. Prioritet ett är dock att konstruera prov!
15 7.4 Integraler /Konstruera prov X Inlämning av konstruerade prov fredag 16.00
16 ''Gör'' prov ''Gör'' prov
17 Rätta prov Rätta prov Inlämning av lösta prov vid lektionsstart på måndagen. Inlämning av rättade prov fredag 16.00.
18 7.5 Numeriska metoder, "gamla" NP. Repetition. NP2005 delvis på tavlan.
19 Repetition. X För de som läser MaE är det prov (klicka för info) på onsdagen.
20 Repetition. Frågestund NP Extra frågestund på måndag 14.50-17.00 i D21.
21 Projektuppgift Projektuppgift Se här vilka problem ni valt.
22 Projektuppgift, C-klassen borta. Projektuppgift Lämna in - t.ex. i mitt fack - den skriftliga redovisningen av projektuppgiften senast fredag 15.00.
23 Muntlig redovisning av projektuppgift X

Material

GeoGebra

Allmän sinuskurva
Sinuskurva från enhetscirkeln
Integralkalkylens huvudsats
Integralens definition

Uppgifter

Konstruera ett prov, instruktion till uppgiften
Andraderivator och extremvärden, några S/F-uppgifter

Projektförslag

Sin och cos från differentialekvationer
Derivatan av produkt
Fourierserier
Kastparabel

Formalia

Kursplan
Nationella prov

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Sage
WolframAlpha
Matteboken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License