Matematik C, ht12/vt13:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

Matematik3000, KursCD

Vecka Tis Tors Övrigt
35 Introduktion "Diagnos", dela ut böcker
36 1.1 Räkning med polynom (8-9) 1.1 Andragradsekvationer (10-11) Klart sid 11
37 1.1 Två lösningsmetoder (12-13), ev (14-15) 1.1 Polynom i faktorform (14-15) Klart sid 15
38 1.2 Kvoten av två polynom (16-17) 1.2 Förkortning och förlängning (18-21)
39 1.2 Addition och subtraktion (22-24) 1.2 Multiplikation och division (25-26) Klart sid 26
40 X Repetition
41 Prov 1 Film: Matematical Mystery Tour
42 Proven i retur 1.3 Funktionsbegreppet (27-29) Klart sid 29
43 1.3 Linjära funktioner, andragradsfunktioner (30-33) 1.4 Potenslagar (34-37) Klart sid 37
44 X X Höstlov, klart sid 37
45 1.4 Tillämpningar på potenser (38-39) 1.4 Tillämpningar på potenser (38-39) Klart sid 39
46 1.4 Exponentialfunktioner och logaritmer (40-43) 1.4 Exponentialfunktioner och logaritmer (40-43) Sida 44-45 utgår tills vidare
47 1.4 Tillämpningar ... (46-51) Repetition Klart sid 51
48 Prov 2 X
49 X 2.1 Genomsnittlig förändringshastighet (58-62), provet i retur Klart sid 62
50 2.1 Kurvor och tangenters lutning (63-65) 2.2 Gränsvärde, derivatans definition (66-69)]
51 2.2 Grafisk och numerisk derivering (70-73) Terminsavslutning, "tävling" med matteknep-å-knåp Klart sid 70 till efter jul och enligt urval på Wikin.
2 2.3 Derivatan av polynomfunktioner (74-76) 2.3 Derivatan av potensfunktioner (78-79) Klart sid 79
3 2.3, gör klart till sid 79. 2.3 Derivatan av exponentialfunktioner (80-83) Klart sid 83, i alla fall a-uppg
4 2.3 Derivatan av a^x (84) 2.3 Blandade övningar (85-87) Klart sid 87? Period 2
5 2.3 Gör klart 3.1 Hur används förstaderivatan vid kurvkonstruktion? (98-101) Klart sid 101
6 3.1 Skissa grafer (102-103) 3.1 Skissa grafer (102-103), bildspel: Derivatagiganter Klart sid 103
7 3.1 Största och minsta värde (104-105) 3.1 Gör klart Klart sid 105
8 X X Sportlov
9 3.2 Derivator och tillämpningar (106-112) 3.2 Derivator och tillämpningar (106-112)
10 3.2 Derivator och tillämpningar (106-112) 3.2 Gör klart, repetition Klart sid 112
11 Repetition Prov 3
12 3.2 Derivator och tillämpningar (113-115) 3.2 Derivator och tillämpningar (116-117) Klart sid 117
13 X X Påsklov
14 4.1 Vad menas med en talföljd? (127-129)] Uppföljning prov3 Klart sid 129
15 4.2 Aritmetisk summa (130-131) 4.2 Geometrisk summa (130-131) Klart sid 133
16 X 4.3 Tillämpningar (134-137) Klart 4.3
17 Rep:NP2002 Rep: NP2005 4/Rep, Tors; deadline för MVG-uppgifter
18 Rep: logartimer, exponentialfunktioner Rep: derivatans definition, polynom, rationella uttryck Rep
19 Rep: eget arbete med gamla NP X Rep
20 Rep: optimering med derivata Rep: eget arbete, enskilda frågor Rep
21 Rep Frågestund Ordinarie NP MaC på fredag, 8.45-12.45 i aulan
22 X eller NP 8.00-12.00 i i D01 NP MaC på tisdagen för de som är inblandade i D01
23 X
24 X

Material

MVG-uppgifter för inlämning

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Kursplan
Nationella prov

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Khan academy
Kursnavet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License