matematik-c-ht12-vt13:prov3

Prov 3

När

Torsdag 14/3, 15.00-16.45.

Var

D01

Vad

Kapitel 2 och 3 i läroboken, till och med sida 112.

Hur

Provet är endelat och man får använda räknare och standardformelbladet (som bifogas) till hela provet. Provet finns i två varianter, en med enbart G-uppgifter och en med uppgifter av olika svårighetsgrad. Man väljer vilken variant man vill göra vid provstart. Tänk igenom detta i förväg!

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Hemuppgifterna i slutet på kapitel 2 och 3 är lämpliga som repetition. Bland hemuppgifterna på 3.2 kan man strunta i 27, 29, 30, 31, 32, 35 till detta prov.

Vill man ha extrahjälp rekommenderas mattestudion, måndagar 15-17, fredagar 8-9. Lärare är på plats, dock inte jag. Man kan också få hjälp i Mattecentrums räknestuga som äger rum tisdagar 16.30-18.30 i Spykens bibliotek. Vill man ställa frågor till mig utanför skoltid hör man av sig via It's.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License