matematik-c-ht12-vt13:Prov1

Prov 1

När

Tisdag 9/10, 8.15-9.40.

Var

Aulan

Vad

T.o.m. sida 26 i läroboken.

Hur

Provet är endelat och det enda hjälpmedlet är standardformelbladet som bifogas provet. Räknare ej tillåten (man hade ändå inte haft någon större nytta av den).

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Hemuppgifterna på sida 52-53 (avsnitt 1.1 och 1.2) kan man arbeta sig igenom. Dessutom bör man kika igenom sid 1-26 ytterligare en gång och kontrollera om man har koll på läget.

Vill man ha extrahjälp rekommenderas mattestudion, måndagar 15-17, fredagar 8-9. Lärare är på plats, dock inte jag. Vill man ställa frågor till mig utanför skoltid hör man av sig via It's.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License