Matematik C, ht11/vt12

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

11/12 De som lämnat in skriftliga lösningsförslag är välkomna att boka in sig för en muntlig uppföljning. Räkna med att det tar högst en halvtimme för en uppgift. Har man lämnat in fler kan det ta längre tid. Kolla i min kalender när det finns tid. Hör sedan av dig med en tid som passar. Först till kvarn gäller. Bokning måste göras senast dagen innan annars räknas inte "Ledigt".

Planering Period 1 Period 2

Vecka Mån Ons Tors Övrigt
34 X Uppvärmning Introduktion, 1.1 Polynom (8-11)
35 1.1 Ekvationer och ... (12-14) 1.1 Mer om ekvationer (15-17) 1.1 Mer om ekvationer (15-17), läs sid 18, ev börja på a-uppg sid 19 Klart sid 17. Ha läst sid 18.
36 1.1 Polynom i faktorform (18-19), 1.2 Rationella uttryck (22-24) X 1.2 Rationella uttryck (22-29) Faktorsatsen (20-21) utgår. Klart sid 27 (kan göra till sid 29).
37 1.2 Addition och subtraktion (30-33) 1.2 Multiplikation och division (34-35) Diagnos 1.1-1.2 + Gör klart Klart sid 35. Lämna in diagnos senast lektionsstart måndag v.38.
38 1.3 Funktionsbegreppet, linjära funktioner (36-41) 1.3 Linjära funktioner, andragradsfunktioner (42-44) 1.3 Andragradsfunktioner (42-44), 1.4 Potenslagar (50-52) Grafiska lösningsmetoder, sid 45-46, skjuts upp. Klart sid 52.
39 1.4 Potenslagar (53-55) 1.4 Tillämpningar på potenser (56-57), repetition X Klart sid 57 (men alltså med 45-46 överhoppat)
40 X Prov 1 1.5 Logaritmer Nicklas
41 1.5 1.5 1.5 Nicklas
42 1.5 1.5 1.5 Nicklas
43 1.5 Logaritmer 2.1 Förändringshastigheter (88-91) 2.1 Kurvors lutning, (92-96) Klart sid 96.
44 X X X Höstlov, klart sid 96 fortfarande. Man kan också kika på Diagnos 2
45 2.2 Begreppet derivata (97-99) 2.2 Derivatans definition (100-102) 2.2 Grafritande räknare ... (103) Klart sid 103.
46 X (YSP) 2.3 Derivatan av ett polynom (104-107) 2.3 Derivatan av potensfunktioner (108-110) Klart sid 108.
47 2.3 Derivatan av exponentialfunktioner (113-116) 2.3 Derivatan av exponentialfunktioner (113-116) 2.3 Naturliga logaritmen och ... (117-118) Klart sid 118.
48 2.3 Blandade tillämpningar ... (119-121) Rep/arbete med MVG-uppgifter Rep/arbete med MVG-uppgifter Klart sid 121.
49 2.4 Grafisk och numerisk derivering (122-124), föreläsning 13.00. Rep Prov 2 Fredag, 14.30, sista tidpunkt för inlämning av MVG-uppgifter.
50 3.1 Derivata och kurvkonstruktion (146-150) 3.1 Derivata och kurvkonstruktion (146-150), lektion i B34 pga NP. 3.1 Skissa grafer (152-154) Klart sid 154 (till efter jullovet).
51 Pyssel/tävling X, avslutning X
2 X Provet i retur, uppfriskning av hösten, till och med 154. 3.1 Största och minsta värde (155-156) Klart sid 156.
3 3.2 Tillämpningar (158-164), miljöföreläsning 13.00 3.2 Tillämpningar (158-164) Period 2

Vecka Mån Tors Fre Övrigt
3 Period 1 3.2 Tillämpningar (158-164) 3.2 Tillämpningar (158-164) Klart minst sid 164
4 3.2 Några enkla potensfunktioner (165-167) 3.2 Exponentialfunktioner (168-170) 3.2 Grafritande räknare (171-172) Klart kap 3 (sid 172)
5 4.1 Vad menas med en talföljd? (192-195) 4.2 Aritmetisk summa (197-198) 4.2 Geometrisk summa (199-200) Klart sid 200
6 4.3 Tillämpningar (201-205) 4.3 Tillämpningar (201-205) 4.4 Kalkylprogram (208-211) Klart kap 4
7 Repetition Prov 3 X Rep + Prov
8 X X X Sportlov
9 MaD
10 MaD
11 X MaD
12 MaD
13 MaD
14 X X X Påsklov
15 X MaD
16 Prov (KB02/03 till 11.30) MaD
17 MaD
18 X Rep: Logaritmer Rep: Talföljder, derivatans definition Diverse repetition
19 Gamla NP, i första hand 2011 och 2009 Gamla NP, i första hand 2011 och 2009 NP 2011 på tavlan, inlämning uppgifter från gamla NP Diverse repetition
20 Eget arbete med t.ex. gamla NP X X Diverse repetition
21 NP 2009 på tavlan Frågestund, lektionsbesök NP MaC, 8.30-12.30 i D21, lektionen 13.15-14.00 frivillig Diverse repetition
22 MaD
23 MaD
24 X? X MaD

Material

MVG-uppgifter

Godbitar med logaritmer från NP
Höjdpunkter med talföljder, derivatans definition från NP

Diagnoser

Diagnos 1, algebra
Diagnos 2, logaritmer

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Kursplan
Nationella prov

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Khan academy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License