matematik-c-ht11-vt12:Prov1

Prov 1

När

Onsdag 5/10, 9.50-11.20. Klassmötet utgår.

Var

Aulan

Vad

T.o.m. sida 57 i läroboken, utom Faktorsatsen (20-21) och Grafiska lösningsmetoder (45-46).

Hur

Provet har två delar, del 1 som ska göras utan tillgång till räknare, och del 2 där man får använda räknare. Man kan påbörja del två innan del 1 lämnas in men för att få använda räknare så måste del 1 vara inlämnad.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Hemuppgifter 1 på 75-77, men INTE uppgifterna på 1.5.

Sammanfattningen på sida 78-79.

Blandande övningar 1A på sida 80-82, men INTE uppgifterna 6d, 11, 13, 14, 17, 18b, 19b, 20b, 24 punkt 2.
Blandande övningar 1B på sida 83-84, men INTE uppgifterna 4, 7b, 14, 16b, 24.

Om man fastnar på någon uppgift KAN det beror på att jag har missat och tagit med någon uppgift som borde utgå. Så om ni inte alls känner igen er, hör av er.

Vill man ha extrahjälp inför provet rekommenderas mattestudion på fredag 8-9. Lärare är på plats (dock inte jag). Självklart går det bra att höra av sig till mig via It's Learning, jag läser (minst) varje arbetsdag.

En extra frågestund erbjuds tisdag 4/10, 16.00-17.30 i sal D21. Jag är säkert på plats till 17.00 och till 17.30 vid behov. Att dyka upp 17.05 är därmed riskabelt (jag kan ha gått).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License