Matematik C, ht10/vt11

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

19/8 Kursen startar.

29/8 Lösningar på C-uppgifter inlagda under Material. Det blir sedan successiv påfyllning.

Planering ht10 vt11

Vecka Tis Tor Fre Övrigt
33 X Introduktion 1.1 Polynom (8-11). Utdelning böcker
34 1.1 Polynom (12-14) 1.1 Polynom (15-17) 1.1 Polynom (16-17) Klart sid 17
35 1.1 Polynom (18-19), 1.2 Rationella uttryck (22-24)] X 1.2 Förlängning och förkortning (25-29) Klart sid 28. Sid 20-21 utgår
36 X 1.2 Addition och subtraktion (30-33) 1.2 Multiplikation och division (34-35) Klart sid 35? Vi använder tisdagen nästa vecka till detta också.
37 1.2 Gör klart (t.o.m sid 35) 1.3 Funktionsbegreppet, linjära funktioner (36-41) 1.3 Linjära funktioner, andragradsfunktioner (39-44) Klart sid 44
38 1.4 Potenser (sid 49-52) X 1.4 Potenser (sid 53-55) Klart sid 55. Sid 45-46 hoppas över tillfälligt.
39 1.4 Tillämpningar (56-57), Gruppuppgifter 1.4 Gör klart X Klart sid 57
40 1.5 Logaritmer (58-60) 1.5 Logaritmlagar (61-62) 1.5 Logaritmer i olika baser (63) Klart sid 63
41 Gruppuppgifter + gör klart t.o.m. sid 63 Gruppuppgifter + gör klart t.o.m. sid 63 Gruppuppgifter + gör klart t.o.m. sid 63
42 Gruppuppgifter + gör klart t.o.m. sid 63 Gruppuppgifter + gör klart t.o.m. sid 63 G-prov, kapitel 1. Inlämning av gruppuppgifter senast 15.00.
43 1.5 Tillämpningar på ... (65-70) 1.5 Från graf till ... (71) 2 Introduktion, gruppuppgifter i retur Gör klart kap 1
44 X X X Höstlov
45 X 2.1 Genomsnittlig förändringshastighet (88-91) 2.1 Kurvors lutning (92-96) Klart sid 96
46 2.2 Derivatans definition (97-102) 2.2 Derivatans definition (100-102) 2.3 Derivatan av ett polynom (104-107) Sida 103 hoppas över tills vidare.
47 2.3 Derivatan av potensfunktioner (108-110) 2.3 Derivatan av potensfunktioner (108-110), musikelever frivilligt till musiksal 2.3 Derivatan av exponentialfunktioner (113-116) Klart sid 116
48 Repetition Repetition Prov 1
49 2.3 Naturliga logaritmen och ... (117-118) 2.3 Blandade tillämpningar ... (119-121) 2.3 Blandade tillämpningar ... (119-121), prov i retur
50 2.4 Grafisk och numerisk derivering (122-124) 3.1 Vad säger förstaderivata om grafen/introduktion Avslutning, problemlösning Klart t.o.m. kapitel 2. Dessutom bra om man gjort GeoGebrauppgifterna på 3.1.
51 X X X
2 3.1 Hur används förstaderivatan ... (146-150) 3.1 Skissa grafer (152-154) X Klart sid 154. Fredag läses som måndag

Vecka Tis Ons Fre Övrigt
3 3.1 Skissa grafer, största och minsta värden (152-157) 3.1 Största och minsta värden (155-157) 3.2 Tillämpningar (158-164)
4 X 3.2 Tillämpningar (158-164) 3.2 Tillämpningar (158-164) Klart sid 164
5 3.2 Några enkla potensfunktioner (165-167) 3.2 Exponentialfunktioner (168-170) X
6 3.2 Exponentialfunktioner (168-170) 3.2 Grafritande räknare (171-172) 4.1 Vad menas med en talföljd? (192-195)
7 4.1 Vad menas med en talföljd? (192-195) 4.2 Summor (197-200) 4.2 Summor (197-200) Klart sid 200
8 X X X Sportlov
9 Rep Rep Prov 2
10 X MaD, NMT-föreläsningar
11 MaD
12 MaD
13 X MaD
14 MaD
15 X MaD
16 X X X Påsklov
17 Vårsång 11.10 (aulan) MaD, klart sid 157
18 4.3 Tillämpningar (på talföljder) (201-205) X Talföljder vid behov, sedan repetition av kap 1. MaC, rep
19 Arbete med NP Lämna in *-uppgifter från NP (2002, 2005) för bedömning Arbete med NP, feedback. Arbete med NP (2009) MaC, rep
20 Räknaren, repetition Frågestund NP MaC, 8.30-12.30 i aulan. Måndag, 11.20-12.30 extralektion i D22 för de som "körat". Torsdag mattestudio i D21 15.00-17.00.
21 X "kompledigt" X X (klassresa)
22 NP i retur X MaD
23 Betygsamtal Betygsamtal Skolavslutning MaD

Material

Gruppuppgifter kapitel 1 och 2.1-2.2

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Kursplan
Nationella prov

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License