matematik-b-vt11:rektangel

Rektanglar med dubbla och halverade mått

  • Rita/konstruera en rektangel.
  • Rita/konstruera en rektangel med dubbelt så stor area.
  • Rita/konstruera en rektangel med dubbelt så stor omkrets.
  • Rita/konstruera en rektangel som har såväl dubbelt så stor omkrets som area som din ursprungliga rektangel.
  • Fundera på om det alltid är möjligt att genomföra punkten ovan oavsett vilken rektangel man utgår från.
  • Är det möjligt att välja ursprungsrektangeln med heltalssidor så att också rektangeln med dubbel area och omkrets har heltalssidor?
  • Hur många sådana rektanglar finns (som efterfrågas i ovanstående punkt)?
  • Rita/konstruera en rektangel som har såväl hälften så stor omkrets som area som din ursprungliga rektangel.
  • Fundera på om det alltid är möjligt att genomföra punkten ovan oavsett vilken rektangel man utgår från.
  • Ange ett villkor som anger precis för vilka rektanglar det är möjligt; gärna ett villkor på sidlängderna.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License