matematik-b-vt11:Prov1

Prov 1

När

Fredagen 8/4, 13.00-15.00.

Var

Aulan

Vad

Provet omfattar sida 7 till 104 men INTE 49-52, 90-91. På sida 102-104 räcker det att behärska a-uppgifterna (till just detta prov). Något större vikt kommer, på provet, att läggas på kapitel 2. Men dels kommer det några uppgifter "från" kapitel 1, dels behöver man använda kunskaper från kapitel 1 för att klara kapitel 2. Slutsats: läs på rubbet ordentligt!

Hur

Till hela provet kommer räknare att få användas, även om många problem kan/ska lösas utan räknare. Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Det är lämpligt att kika på de aktuella sidorna en extra gång, och lösa problem som man sparat eller som man känner sig osäker på. I lektionsplaneringen framgår vilka uppgifter som rekommenderas.

Man kan arbeta med Hemuppgifter, Sammanfattning och Blandade övningar. Bland Hemuppgifterna kan alla kolla på alla uppgifterna. Bland Blandade övningar väljer man efter ambition och behov. Använd den grova ''översättningen'' a - G, b - VG, c - MVG.

Följande övningar omfattar avsnitt 2.5 och struntas i:

Hemuppgifter på 2.5 Icke-linjära funktioner (sid 124-125)
Blandade övningar 2A: 4, 12.
Blandade övningar 2B: 4, 9, 15, 16.

Observera att man inte måste räkna alla repetitionsuppgifter, det kan bli för mastigt. Istället är det viktigt att man tänker efter var man har sina eventuella svagheter och tränar bort dessa samt ställer upp en rimlig ambitionsnivå.

Vill man ha extrahjälp erbjuds mattestudion där det finns lärare på plats

Tors 31/3, 15-17, D21
Tis 5/4, 15-17, D22
Tors 7/4, 15-17, D21 (jag räknar med att vara på plats)

Man kan också kontakta mig och boka tid (i mån av tid!:-))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License