matematik-5-vt23-ht23-snabb:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Tis Ons Tors Övrigt
10 X X Introduktion
11 X Proven i Ma4 i retur, 1.1 Kombinatorik, introduktion Kängurutävling i B01 Problem avsnitt 1.1
12 Uppföljning Kängurutävling X 1.1 Kombinatorik
13 1.1 Kombinatorik Troligen Fredrik Brange, 1.1 Kombinatorik 1.1 Kombinatorik
14 X X X Lov
15 1.1 Kombinatorik 1.1 Kombinatorik 1.1 Kombinatorik
16 1.2 Mängder - Grundbegrepp, Mängdoperatorer (35-40) Sista kombinatorikuppgifterna, 1.2 Venndiagram (41-44) 1.2 Gör klart, något om axiomatisk mängdlära
17 2.1 Delbarhet och primtal (68-70) 2.1 Gemensamma och icke gemensamma faktorer (71-73) 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78) Talteori
18 2.1 Talsystem med olika baser (80-81) 2.1, gör klart, ny sal B35 2.2 Inledning, rekursionsformler (84-89)
19 2.2 Aritmetiska talföljder (90-91), start 12.30 pga NP 2.2 Geometriska talföljder (92-95) X
20 X 2.2 Tillämpningar (96-100) X
21 2.2 gör klart. Tid över, kolla på valfritt problem på nivå E här X Lärarlöst, d-klassen har konsert 12.00, lyssna på denna eller arbeta på egen hand
22 Repetition Repetition utan lärare X, Prov fysik
23 X Prov 1 X, studentutsläpp Prov
24 X X X

40 h till hösten så vi bör vara ungefär halvvägs, typ t.o.m. avsnitt 2.2.

Material

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Leta upp Ma5000+, ny kursplan.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License