matematik-5-vt21-ht21:start

Planering Material Länkar

Planering

HT 21

Vecka Tis Ons Fre Övrigt
33 2.3 Induktionsbevis (103-107)  2.3 Induktionsbevis (103-107)  2.3 Induktionsbevis 
34 1.1 Repetition  1.2 Riktningsfält  1.3 Eulers stegmetod  Differentialekvationer i separat häfte
35 1.4 Differentialekvationer med GeoGebra, Conways trassel  2.1 En enkel tillväxtmodell  2.2 Blandningsproblem, lärarlöst  Differentialekvationer 
36 2.3 Newtons avsvalningslag  2.3 Fritt fall med luftmotstånd  2.5 Logistisk tillväxt   Differentialekvationer 
37 Gör klart diff.ekv  Gör klart diff.ekv  Differentialekvationer
38 Konstruera prov  Konstruera prov  Konstruera prov  Konstruera prov 
39 Konstruera prov  Konstruera prov  Konstruera prov  Lösa prov 
40 Konstruera prov  Konstruera prov  Konstruera prov  Rätta, feedback 
41 3.1 Förändringshastigheter och derivata (130-135)  3.2 Extremvärden (137-144)  Kort om Kapitel 3 
42 3.3 Volymberäkningar (154-159)  Utdelning Större uppgift  Arbete med större uppgift  Större uppgift
43 Arbete med större uppgift  Redovisning av större uppgift, eventuellt repetition  Repetition  Större uppgift 
44 Lov 
45 Repetition  Repetition  X, Komp-ledigt  Prov 2 på D-dagen/torsdag 
46 Arbete med diff.ekv  Arbete med diff.ekv, Proven i retur  Arbete med diff.ekv. 
47 Arbete med diff.ekv  Problemlösning  Andreas kommer   
48 Repetition på talteori (kap 2) t.ex. mha detta prov  X, sovmorgon efter Öppet hus "Rättning" talteoriprov  Rep 
49 Repetition, t.ex. Wagners kombinatorikproblem eller gamla prov Repetition, t.ex. Wagners kombinatorikproblem eller gamla prov  Repetition, Lucia för Na19c  Rep 
50 Repetition  Repetition, frågestund  X, Kompledigt  Slutprov på torsdagen 
2 Återlämning NP  Betygssamtal  Tårtavslutning   

VT 21

Vecka Mån Tis Tors Övrigt
11 Kursintro, Distans Böcker, "Chess mysteries of Sherlock Holmes", Spyken 1.1 Lådprincipen (8-10) Spyken 1
12 1.1 Multiplikations- och additionsprincip, permutationer, kombinationer (11-22) Distans 1.1 Multiplikations- och additionsprincip, permutationer, kombinationer (11-22) Distans 1.1 Multiplikations- och additionsprincip, permutationer, kombinationer (11-22) Distans 1
13 X X X Lov
14 X 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära? (23-25) Distans 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-27) Distans 1
15 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-27), Pokerhänder Distans 1.1 Binomialsatsen (30-34) Spyken 1.2 Mängdlära (35-44) Spyken 1
16 1.2 Mängdlära (35-44) Spyken 1.2 Mängdlära (35-44) Arbete med kombinatorikproblem Distans Arbete med kombinatorikproblem Distans 1
17 X, fysikprov 1.3 Grafteori, introduktion 1.3 Grafteori (46-56), A01 istället 1
18 2.1 Delbarhet och primtal (68-70) 2.1 Gemensamma och icke gemensamma faktorer (71-73) 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78)
19 2.1 Kongruens och moduloräkning, Talsystem i andra baser (75-81) 2.2 Talföljder, inledning (84-86) X
20 2.2 Rekursionsformler, aritmetiska och geometriska talföljder (88-94) 2.2 Rekursionsformler, aritmetiska och geometriska talföljder (88-94), i F25 X
21 X X X YSP
22 Repetition Repetition Prov 1
23 2.2 Ekonomiska ... tillämpningar (96-100), proven i retur Omatematisk avslutning i Botan X

Material

Wagners kombinatorikproblem kanske är 1-10, 12, 13, 15, 16, 17 görbara
Lektionsanteckningar

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet (finns inga som är särskilt intressanta för denna kurs)

Länkar

Fredriks filmer
GeoGebra, ladda ner GeoGebra Classic 6 här
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License