matematik-5-vt19:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tors Fre Övrigt
3 Introduktion, 1.1 Lådprincipen (8-10) hämta böcker i D-källaren 13.40 1.1 Mult/add-princip (11-14) 1.1 Permutationer, Kombinationer (15-22) 
4 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära? (23-25) 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-29) 1.1 Binomialsatsen (30-34), 13.40 Musikal för NA16a, Na16bc eget arbete 
5 1.2 Mängder - grundbegrepp (35-38), något om axiomatisk mängdlära 1.2 Mängdoperatorer, Venndiagram (39-44) 1.3 Grafteori - inledning (46-49) 
6 1.3 Några klassiska problem (50-53) 1.3 Träd (54-56) Test kapitel 1, ej i betygsunderlag  1, Extraproblem kombinatorik 
7 2.1 Delbarhet och primtal (68-70) 2.1 Gemensamma och icke gemensamma faktorer (71-73) 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78), 2.1 Talsystem ... (80-81)   2
8 X X Lov 
9 2.2 Inledning, rekursionsformler (84-89) 2.2 Aritmetiska och geometriska talföljder (90-93)
10 Gör klart/repetition Repetition Prov1 i D01  2
11 2.2 Tillämpningar (96-100) 2.3 Induktionsbevis (103-107) 2.3 Induktionsbevis (103-107), Diversequiz  
12 1.1 Repetition, 1.2 Riktningsfält 1.3 Eulers stegmetod Diff.ekv.
13 1.4 GeoGebra 1.4 GeoGebra, 2.1 Enkel tillväxtmodell 2.2 Blandningsproblem  Diff.ekv. 
14 2.3 Newtons avsvalningslag 2.4 Fritt fall med luftmotstånd 2.5 Logistisk tillväxt  Diff.ekv. 
15 Inlämningsuppgift differentialekvationer Inlämningsuppgift differentialekvationer, 3 Algebraisk lösning Repetition, Inlämningsuppgift differentialekvationer,   Diff.ekv. Inlämningsuppgift  
16 X X Lov 
17 X Större uppgift Större uppgift   
18 Större uppgift Gemensam repetition kap 1, Sal D41 Gemensam repetition kap 2, inlämning av Större uppgift  Projekt/Rep 
19 Svårare kombinatorikproblem GeoGebraträning, Kombinatorik Lämna in induktionsbevis (frivilligt)   Rep, feedback Större uppgift 
20 Rep, frågestund Rep, frågestund PBP 9.00-14.00 i normalfallet, 8.00-15.00 vid längre skrivtid 
21 Redovisning större uppgift i grupper X Visning PBP, sista dag för inlämning av rester, redovisningar
22 X X  
23 Bal X  

Material

Uppgifter på induktion
Kombinatorikquiz
Talteoriquiz
Diversequiz
Introuppgift grafteori

Övningsprov kap 1, facit
Övningsprov kap 2, facit

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet (finns inga som är särskilt intressanta för denna kurs)

Länkar

GeoGebra, ladda ner GeoGebra Classic 6 här
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License