matematik-5-vt19-ht19:störreuppgift

Större uppgift inom differential- och integralkalkyl

Enligt kursens centrala innehåll ska följande behandlas:

  • Omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata. Matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i dessa situationer samt digitala verktygs möjligheter och begränsningar vid problemlösning.

Detta gör vi genom att ni enskilt löser en av bokens "Omfångsrika problemsituationer" från kapitel 5. Av praktiska skäl får ni inte välja problem utan tilldelas av läraren. Se V-klass för detta.

Gör följande

  • Presentera en skriftlig lösning med en ambitionsnivå som är i linje med det realistiska kursbetyg du eftersträvar. Bedömningspunkter finns nedan.
  • Förbered en muntligt presentation av din lösning för en mindre grupp. I de fall där uppgiften påverkar slutbetyget kan dessutom enskild redovisning för läraren krävas.

Eftersom du har gott om tid och kan ta hjälp av vad och vem som helst kommer kraven på framställningen och den matematisk nivån att vara högre än vid salsprov. Slarviga/svårläsliga/ologiska lösningar är t.ex. inte acceptabla och kommer inte ens att läsas! Bedömningen kommer att baseras på

- fullständighet (är hela problemet löst)
- metod (är problemet löst på ett effektivt sätt)
- presentation (logisk ordning, klart resonemang, komplett, "snyggt", inget ovidkommande och inget "mellan raderna")
- matematiskt språk (korrekta begrepp, effektiv och korrekt notation)

Det är ok att ta hjälp med att lösa uppgiften (jag kan ju inte kontrollera det i vilket fall). Dock måste du stå för och förstå det du skriver. Jag kommer enbart att lämna subtila tips och inte kommentera detaljer förrän efter inlämning. Målet är ju att du ska lösa ett problem, inte jag. Däremot kan du få hjälp med "allmänna" matematiska problem.

Ett tips är att låta en kompis kika på din lösning innan du lämnar in. Om kompisen inte begriper eller har synpunkter, så gäller nog samma för mig.

Tider

Tiden fram till ons 27/11 har man på sig att lösa uppgiften. Lektionstid kommer att finnas tillgänglig.

Ons 27/11: sista tidpunkt för inlämning är lektionen denna dag. Lämna in en kopia, behåll själv originalet.

Fre 29/11: muntliga redovisningar i grupper.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License