matematik-5-vt19-ht19:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tors Fre Övrigt
13 Introduktion, hämta böcker hos Mette 15.10  1.1 Lådprincipen (8-10), Ma4-prov i retur  1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22) 
14 1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22)  1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22)  1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27) 
15 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27)   1.1 Poker, Fermat, Pascal  1.1 Binomialsatsen (30-34) 
16 Lov 
17 1.2 Mängdlära (35-44)  1.2 Mängdlära (35-44) 
18 1.3 Grafteori - introduktion  1.3 Grafteori (46-56), Sal B34  1.3 Grafteori (46-56) 
19 2.1 Talteori, intro, delbarhet, primtal (68-70)  2.1 Gemensama och icke gemensamma faktorer (71-73) X, NP Engelska  
20 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78)  X, PBP Bi2  IdH för NA17c, ett arbete för NA17d 
21 2.1 Talsystem i olika baser (80-81), 2.2 Talföljder, rekursionsformler Rep, Sv för NA17d 
22 Prov 1, DD   
23 X?, bal   

Material

Uppgifter på induktion
Kombinatorikquiz
Talteoriquiz
Diversequiz
Introuppgift grafteori

Problem

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet (finns inga som är särskilt intressanta för denna kurs)

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License