matematik-5-vt19-ht19:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tors Fre Övrigt
13 Introduktion, hämta böcker hos Mette 15.10  1.1 Lådprincipen (8-10), Ma4-prov i retur  1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22) 
14 1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22)  1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22)  1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27) 
15 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27)   1.1 Poker, Fermat, Pascal  1.1 Binomialsatsen (30-34) 
16 Lov 
17 1.2 Mängdlära (35-44)  1.2 Mängdlära (35-44) 
18 1.3 Grafteori - introduktion  1.3 Grafteori (46-56), Sal B34  1.3 Grafteori (46-56) 
19 2.1 Talteori, intro, delbarhet, primtal (68-70)  2.1 Gemensama och icke gemensamma faktorer (71-73) X, NP Engelska  
20 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78)  X, PBP Bi2  IdH för NA17c, ett arbete för NA17d 
21 2.1 Talsystem i olika baser (80-81), 2.2 Talföljder, rekursionsformler Rep, Sv för NA17d 
22 Prov 1, DD   
23 Proven i retur, ev LaTex för vissa   

Material

Uppgifter på induktion
Kombinatorikquiz
Talteoriquiz
Diversequiz
Introuppgift grafteori

Problem

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet (finns inga som är särskilt intressanta för denna kurs)

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License