matematik-5-vt19-ht19:start

Planering Material Länkar

Planering vt19 ht19

ht19

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
34 X Rep, talteori 2.2 Aritmetiska talföljder, (90-91)
35 2.2 Geometriska talföljder (92-94) 2.2 Tillämpningar (96-100) 2.2 Tillämpningar (96-100) Klart 2.2
36 2.3 Induktionsbevis (103-107) 2.3 Induktionsbevis (103-107) 2.3 Induktionsbevis (103-107), lämna in induktionsbevis Klart 2.3
37 Repetition Repetition X
38 Prov 2 Repetition Prov 3 Provvecka
39 Proven i retur 3.1 Förändringshastighet och derivata (130-133) 3.2 Extremvärden (137-143) Kap 3
40 3.2 Extremvärden (137-143) 3.3 Partiell integration (151-153) 3.3 Volymer med cylindriska skal (158-159) Kap 3
41 1.1 Repetition, 1.2 Riktningsfält 1.3 Eulers stegmetod 1.4 GeoGebra Diffekv
42 2.1 Enkel tillväxtmodell 2.1 Enkel tillväxtmodell 2.2 Blandningsproblem Utdelning av Större uppgift
43 2.3 Newton avsvalningslag 2.4 Fritt fall med luftmotstånd 2.5 Logistisk tillväxt Gör klart Diffekv
44 X X X Höstlov
45 Diff.ekv, större uppgift Diff.ekv, större uppgift Diff.ekv, större uppgift Inlämningsuppgift diff.ekv.
46 Repetition kap 1 och 2 Repetition kap 1 och 2 Repetition kap 1 och 2 Repetitionsproblem kapitel 1 och 2
47 Repetitionsprobemen på tavlan Arbete med inl.uppg. Arbete med inl.uppg. Inl.uppg
48 Arbete med inl.uppg. Deadline för inlämning av Större uppgift Muntligt redovisning av Större uppgift, Deadline för inlämning av diff.ekv "Större uppgift", deadline för inlämningar
49 Extra repetitionsmaterial Grafer, induktion Repetition, vissa på föreläsning Rep
50 Mattekonvent 15.00 Repetitonsmaterial gemensamt Repetition t.ex. härifrån Repetition
51 Frågestund X X PBP på tisdagen (parallellt med NP Ma4)
2 X PBP i retur Avslutning med fika
3 Betygsamtal

vt19

Vecka Mån Tors Fre Övrigt
13 Introduktion, hämta böcker hos Mette 15.10  1.1 Lådprincipen (8-10), Ma4-prov i retur  1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22) 
14 1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22)  1.1 Mult/add-princip, perm, komb (11-22)  1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27) 
15 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27)   1.1 Poker, Fermat, Pascal  1.1 Binomialsatsen (30-34) 
16 Lov 
17 1.2 Mängdlära (35-44)  1.2 Mängdlära (35-44) 
18 1.3 Grafteori - introduktion  1.3 Grafteori (46-56), Sal B34  1.3 Grafteori (46-56) 
19 2.1 Talteori, intro, delbarhet, primtal (68-70)  2.1 Gemensama och icke gemensamma faktorer (71-73) X, NP Engelska  
20 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78)  X, PBP Bi2  IdH för NA17c, ett arbete för NA17d 
21 2.1 Talsystem i olika baser (80-81), 2.2 Talföljder, rekursionsformler (88-89) Rep, Sv för NA17d 
22 Prov 1, DD   
23 Proven i retur, ev LaTex för vissa   

Material

Repetitionsproblem kapitel 1 och 2
Inlämningsuppgift diff.ekv
Större uppgift
Uppgifter på induktion
Kombinatorikquiz
Talteoriquiz
Diversequiz
Introuppgift grafteori
Problem
Henrik Erikssons sida med repetitionsmaterial

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet (finns inga som är särskilt intressanta för denna kurs)

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License