matematik-5-vt19-ht19:prov3

Prov 3

När

Fredag 20/9, 12.50-14.10. Elever med längre skrivtid skriver 30 minuter längre och kollar själva upp att detta är möjligt.

Var

Aula

Vad

Kapitel 2

Hur

Provet har två delar.

Del I består av enklare frågor till vilket man endast ger svar. Räknedosa/GeoGebra ej tillåtet. Standardformelblad bifogas. Denna del görs av de som inte gjorde provet i maj, varken skarpt eller oskarpt.

Del II består av uppgifter till vilka fullständiga lösningar ska lämnas. Räknedosa/GeoGebra tillåtet. Standarformelblad bifogas. Denna del görs av samtliga.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 2.

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. I Diagnos 2 ingår uppgift 1-6.

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).

Dessutom kan man kika på proven från 170911, 170913 här https://drive.google.com/embeddedfolderview?hl=sv&id=0Bw3VJ6mQoKOtdHA5Q19qX2xqN00
Facitförslag till proven finns i V-klass.

Extra övningar kommer också att delas ut på lektion. Men dessa kan man eventuellt spara som repetition inför slutprov.

För repetionstid, utöver lektioner, rekommenderas

Spykens mattestudio/Mattecentrum i Spykens bibliotek, mån 16-19, tis 16-19, fre 8-9

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License