matematik-5-vt19-ht19:prov1

Prov 1

När

Måndag 27/5, 9.00-12.00. Elever med längre skrivtid har samma tid.

Var

C22

Vad

Till och med sida 90.

Hur

Provet är endelat, utan räknare/GeoGebra. Standardformelblad bifogas.

Provet kommer enbart att innehålla uppgifter på nivå E-C. Högre nivå på detta får man visa på ett prov i början av hösten. Provet skrivs antingen skarpt i sal eller som en "diagnos" hemma under måndagen, och lämnas in på tisdagen 28/5.

Om man skriver skarpt och lyckas tillräckligt bra på detta prov kan man då enbart arbeta med de svårare uppgifterna på detta avsnitt. Annars för man göra ett nytt prov i sin helhet i början av hösten.

Medtag penna, suddi, linjal. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 och 2 i boken.

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. I Diagnos 2 ingår uppgift 1-6.

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Man kan göra:

BÖ, kap 1, sid 62-65: rubbet
BÖ, kap 2, sid 112-113: alla utom 2 9b 11 13 17 19 20
BÖ, kap 1-2, sid 114-117: alla utom 11 15 16 29 30 33

För repetionstid, utöver lektioner, rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8-9, mån 15-16.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, mån 16-19, tis 16-19.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License