matematik-5-vt19-ht19:PBP

Provbanksprov

När

Tisdag 17/12, 9.00-11.00, 12.30-14.30 För elever med längre skrivtid gäller 8.15-11.15, 13.00-16.00. Lunch däremellan.

Var

Aulan i normalfallet. B12 för elever med anpassning.

Vad

Rubbet. Notera dock att vad gäller derivator och integraler (kap 3) behöver man kunna så mycket att man "klarar" differentialekvationer.

Hur

Del BC (före lunch): Kortsvarsdel och del med fullständiga lösningar. Ej digitala hjälpmedel.

Del D (efter lunch): Fullständiga lösningar. Med digitala hjälpmedel. Vi använder Inspera.

Standardformelblad bifogas. Medtag penna, suddi, linjal, räknare, förberedd dator. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av bokens kapitel.

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska kunna alla i princip.

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter behov och betygsmål.

Utöver detta kan man träna på gamla prov och diverse utdelade extrauppgifter.

För repetionstid, utöver lektioner, rekommenderas

Spykens mattestudio i D22, fre 8-9, mån 15-16.
Mattecentrum i Spykens bibliotek, mån 16-19, tis 16-19.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License