Diffekvinl

Inlämningsuppgift Differentialekvation

För att visa att ni behärskar modellering med och digital lösning av differentialekvationer är ett av kursens examinerande moment att lösa ett problem med differentialekvationer. Man kan lösa endera av två typer av problem.

- ett "godkänd"-problem. Dessa problem hämtas från kursboken sida 208-209. I V-klass framgår vilken uppgift som du ska lösa. Uppgiften bedöms bara med godkänd/underkänd.
- ett svårare problem som betygssätts med hela betygsskalan. Välj i så fall ett av problemen HÄR. Här bedömer jag hur effektiv lösning du har, fullständighet, resonemang och kommunikation. Eventuellt kan det också bli fråga om en muntlig komplettering, om det finns oklarheter i din lösning.

Notera att man såklart kan nå alla kursbetyg i slutändan också om man bara gör "godkänd"-problemet. Men det svårare problemet ger mer träning, är kanske intressantare och är (om bra gjort) på pluskontot vid betygssättningen.

Inlämnas ska (i båda fallen)

  • en handskriven lösning som förklarar hur du ställer upp den aktuella differentialekvationen, din lösningsmetod och resultat, förklaringar till GeoGebra och eventuella handräkningar.
  • en tillhörande GeoGebrafil som innehåller de digitala delarna av din lösning och gärna grafisk illustration.

Lämnar in senast vid fredagslektionenens slut den 29 november.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License