matematik-5-vt17-ht17-snabb:start

Planering Material Länkar

Planering

Sid- och uppgiftsnummer hänvisar till första upplagan.

VT17 HT17

HT17

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
34 Intro, Repetition kapitel 1  Repetition kapitel 1  Repetition kapitel 1  Kap 1 
35 Repetition kapitel 2  Repetition kapitel 2  Repetition kapitel 2  Kap 2 
36 Repetition kapitel 1,2 svårare problem  Repetition kapitel 1,2 svårare problem  Repetition kapitel 1,2 svårare problem i sal B41  Kap 1+2 
37 Prov kapitel 1  Prov kapitel 2, start kl 8.15  Prov 
38 3.1 Derivator, repetition (120-125), proven i retur 3.1 Några bevis (126-127), start 8.45  3.1 Tangenter och linjär approximation (128-129)  Kap 3 
39 3.1 Förändringshastigheter och derivata (130-135)  3.2  3.2  Kap 3 
40 3.3  3.3  3.3  Kap 3 
41       Kap 3, större uppgift  
42       Diffekv 
43       Diffekv 
44 Lov 
45       Diffekv 
46       Diffekv 
47 Rep  Rep  Rep   
48 Rep  Rep  Crafoordföreläsning på torsdagen 
49 Rep    NP Ma4 på tors 
50       Större uppgift 
51   Större uppgift 
2 Inlämning av större uppgift    Betyg 

VT17

Vecka Ons Tors Fre Övrigt
11  Introduktion  1.1 Lådprincipen (8-10)1  X, Fy-föreläsning LTH 14.15-15.00
12  X, (lärare på Världsvattendag)  1.1 Multiplikations- och additionsprincip, permutationer (11-18)2  Räkna på, möjlighet att göra Kängurutävling  1
13  1.1 Kombinationer, Kommer du ihåg sannolikhetslära? (19-25)  Räkna på  1
14  1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-29)  1.1 Binomialsatsen (30-34). Salsbyte till C42  Räkna på 
15  Lov 
16  1.2 Mängdlära (35-44)  1.2 Mängdlära (35-44)  Repetition 
17  Prov 1  1.3 Grafteori (46-53)  1.3 Grafteori (46-53), proven i retur 
18  1.3 Grafteori (54-56)  2.1 Delbarhet och primtal, gemensamma faktor ... (68-73)  S/F-quiz kap 1?, räkna på t.o.m. sid 73  1/2 
19  2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78) 
20  X, NP Ma3c  2.1 Talsystem med olika baser (80-81), 2.2 Talföljder (84-89) 
21  X, DD
22  2.2 Talföljder (84-100), vikarie 2.2 Talföljder (84-100), vikarie  2.2 Talföljder (84-100)  Klart 2.2 
23  2.3 Induktionsbevis (103-107)  X, Fy-prov  2.3 Induktionsbevis (103-107)  Lös uppgift 2 och 5 här och lämna in, eller välj ut två valfria ur bland bokens uppgifter 
24 Kombinatorikquiz  X, eget arbete utan lärare  X, skolavslutning 

Material

Kapitel 1, ur läroboken
Rättelser
Uppgifter på induktion
Kombinatorikquiz

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, på främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License