matematik-5-vt17-ht17-snabb:start

Planering Material Länkar

Planering

Sid- och uppgiftsnummer hänvisar till första upplagan.

VT17 HT17

HT17

Vecka Mån Ons Fre Övrigt
34 Intro, Repetition kapitel 1  Repetition kapitel 1  Repetition kapitel 1  Kap 1 
35 Repetition kapitel 2  Repetition kapitel 2  Repetition kapitel 2  Kap 2 
36 Repetition kapitel 1,2 svårare problem  Repetition kapitel 1,2 svårare problem  Repetition kapitel 1,2 svårare problem i sal B41  Kap 1+2 
37 Prov 2, kapitel 1  Prov 3, kapitel 2, start kl 8.15  Prov 
38 3.1 Derivator, repetition (120-125), proven i retur 3.1 Några bevis (126-127), start 8.45  3.1 Tangenter och linjär approximation (128-129)  Kap 3 
39 3.1 Förändringshastigheter och derivata (130-135)  3.2 Extremvärden (137-143)  3.2 Extremvärden (137-143)  Kap 3 
40 3.3 Primitiva funktioner ... (145-149)  3.3 Geometriska sannolikheter (150))  3.3 Partiell integration (151-153)  Kap 3 
41 3.3 Volymberäkningar (154-159)  3.3 Volymberäkningar (154-159)  3.3 Generaliserade integraler, Val av större uppgift  Kap 3 klart 
42 1.1 Repetition, 1.2 Riktingsfält  X, efter Öppet hus  1.3 Eulers stegmetod  Diff eka 
43 1.4 GeoGebra 1.4 GeoGebra, 2.1 Enkel tillväxtmodell 2.2. Blandningsproblem Diffekv 
44 Lov 
45 2.3 Newtons avsvalningslag  2.4 Fritt fall med luftmotstånd  2.5 Logistisk tillväxt  Diffekv 
46 2 Gör klart  Inlämningsuppg diffekv  Inlämningsuppg diffekv  Diffekv 
47 Inlämningsuppg diffekv, repetition  Repetition, Blandade övningar sid 218-2231  Repetition, Blandade övningar sid 218-2222, sticktest   Repetition 
48 Repetition, kanske med några kombinatorikproblem Repetiton  Crafoordföreläsning på torsdagen i Stadshallen 10.00-13.00 med Tadashi Tokieda 
49 Repetition-frågestund, mattekonvent 15-17 i skolrestaurangen  X, fast "sista hjälpen" 13-15 i F01  Kompledigt/eget arbete med större uppgift  Slutprov Slutprov Ma5 på torsdagen (samtidigt med NP Ma4) 
50 Arbete med större uppgift, gymnasiearbete - LaTex  X, Lucia Arbete med större uppgift, gymnasiearbete  Större uppgift 
51 Arbete med större uppgift, gymnasiearbete Större uppgift 
2 Inlämning av större uppgift  Avslutning  Betyg 

VT17

Vecka Ons Tors Fre Övrigt
11  Introduktion  1.1 Lådprincipen (8-10)3  X, Fy-föreläsning LTH 14.15-15.00
12  X, (lärare på Världsvattendag)  1.1 Multiplikations- och additionsprincip, permutationer (11-18)4  Räkna på, möjlighet att göra Kängurutävling  1
13  1.1 Kombinationer, Kommer du ihåg sannolikhetslära? (19-25)  Räkna på  1
14  1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-29)  1.1 Binomialsatsen (30-34). Salsbyte till C42  Räkna på 
15  Lov 
16  1.2 Mängdlära (35-44)  1.2 Mängdlära (35-44)  Repetition 
17  Prov 1  1.3 Grafteori (46-53)  1.3 Grafteori (46-53), proven i retur 
18  1.3 Grafteori (54-56)  2.1 Delbarhet och primtal, gemensamma faktor ... (68-73)  S/F-quiz kap 1?, räkna på t.o.m. sid 73  1/2 
19  2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78) 
20  X, NP Ma3c  2.1 Talsystem med olika baser (80-81), 2.2 Talföljder (84-89) 
21  X, DD
22  2.2 Talföljder (84-100), vikarie 2.2 Talföljder (84-100), vikarie  2.2 Talföljder (84-100)  Klart 2.2 
23  2.3 Induktionsbevis (103-107)  X, Fy-prov  2.3 Induktionsbevis (103-107)  Lös uppgift 2 och 5 här och lämna in, eller välj ut två valfria ur bland bokens uppgifter 
24 Kombinatorikquiz  X, eget arbete utan lärare  X, skolavslutning 

Material

Kapitel 1, ur läroboken
Rättelser
Uppgifter på induktion
Kombinatorikquiz

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Lösningar till nästan alla uppgifter i boken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License