matematik-5-vt17-ht17-snabb:prov1

Prov 1

När

Onsdag 26/4 på lektionen 12.00-14.00.

Var

F04

Vad

T.o.m. sida 44 i läroboken (dvs. t.o.m. mängdlära)

Hur

Provet har en del och man får använda standardformelblad, räknedosa och GeoGebra på hela provet. Nyttan av GeoGebra är dock obefintlig. Räknare kan behövas för vissa beräkningar.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel1:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".

Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip. Görbart till uppgift 10.

Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c).
Görbart: Alla utom 4 19 24

Reservation för skriv- och tankefel i urvalet ovan. Hör av er om något verkar orimligt

Mer frågetid

"Mattestudio" i D22, mån 15-17, fre 8-9.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License