matematik-5-vt17-ht17-snabb:PBP

PBP/Slutprov

När

Torsdag 7/12
Del BC: 8.30-10.30
Del D: 12.00-14.00

För Hanna gäller
Fredag 8/12
Del BC: 8.45-10.45
Del D: 12.00-14.00

Inga lektioner efter provet.

Var

Aulan
För Hanna gäller B01

Vad

Hela kursen, hela boken

Hur

Provet har tre delar,

Del B: Kortsvarsdel utan digitala hjälpmedel
Del C: Fullständiga lösningar, utan digital hjälpmedel
Del D: Fullständiga lösningar, med digitala hjälpmedel

Del BC får man ut samtidigt och disponerar alltså 2 timmar totalt på dessa båda delar.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall, och dator säkert INTE.

Repetition

Gå igenom boken en gång till. Arbeta med utdelade extraproblem.

Mer frågetid

"Mattestudio" i D22, mån 15-17, fre 8-9.
Mattecentrums räknestuga i Spykens bibliotek, tis 17.00-19.00.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License