matematik-5-ht21-vt22:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tors Övrigt
33 Hämta böcker, kursintro, Introproblem   
34 1.1 Lådprincipen (8-10)  1.1 Multiplikations- och additionsprincip, Permutationer (11-18)  1.1 
35 1.1 Permutationer, Kombinationer (15-22)   Na19a i Saxtorp, 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära, Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27), lärarlöst  1.1 
36 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära, Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27)   Na19b i Saxtorp, 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära, Kombinatorik och sannolikhetslära (23-27)  1.1 
37 Pokerhänder  1.1 Binomialsatsen (30-34) 
38 1.2 Mängdlära (35-38) 1.2 Mängdoperatorer (39-40) 
39 1.2 Venndiagram (41-44), ev Kombinatorikquiz  Repetition   
40 Repetition  Prov 1   
41 2.1 Delbarhet och primtal (68-70), proven i retur  2.1 Gemensamma och icke gemensamma faktorer (71-73) 
42 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78)  2.1 Talsystem med olika baser (80-81)
43 2.2 Talföljder, Rekursionsformler (84-89), Något om RSA-krypto  2.2 Aritmetiska talföljder (90-91) 
44 Lov 
45 2.2 Geometriska talföljder, Tillämpningar (92-100) 
46 2.2 Geometriska talföljder, Tillämpningar (92-100), Repetition 
47 Repetition  Prov 2 i D01  
48 2.3 Induktionsbevis (103-107)  2.3 Induktionsbevis (103-107)  2.3 
49 Bevis och bevismetoder (från Ma4-boken)  Bevis och bevismetoder (från Ma4-boken)  Bevismetoder 
50 Gör klart, eller frågor inför NP Ma4  X, NP Ma4   
51 X, Kompledigt Se till så bevisen är klara till efter jul 
2 4.1 Differentialekvationer, inledning, primitiv funktion (176-181)
3 4.1 Verifiering av lösning (182-183) 4.2 Differentialekvationen y'+ay=0 (184-187) 4
4 4.2 Den inhomogena ekvationen y'+ay=f(x) (188-190) 4.2 Riktningsfält (192-197), ta med dator 4
5 4.4 Andra ordningens differentialekvation y''+ay'+by=0 (224-230) 4.4 Andra ordningens differentialekvation y''+ay'+by=0 (224-230) 4
6 4.4 Den inhomogena ekvationen y''+ay'+by=f(x) (231-232) 4.3 Enkla förändringsmodeller, Blandningsproblem (198-201) 4
7 4.3 Avsvalning, Fritt fall ... (202-203) 4.3 Tillväxt med begränsningar (204-205) 4
8 X X Lov
9 Repetition Prov 3
10 X 4.3 Lösning med digitala verktyg (206-209), prov i retur 4
11 4.3 Lösning med digitala verktyg (206-209) Arbete med större uppgift som man finner i Classroom med tillhörande information. Läraren vaktar prov i D01 under lektionen så kom dit om ni har frågor. Annars arbete på valfri plats. 4/Större uppgift
12 Arbete med större uppgift X Arbete med större uppgift
13 Arbete med större uppgift Arbete med större uppgift, inlämning 12.00 i Classroom Större uppgift
14 Redovisning större uppgift i grupper, tid över - gör klart Gemensam repetition kombinatorik, t.ex. med några av problemen här Repetition Kombinatorik
15 X X Lov
16 X Repetition Repetition kombinatorik
17 Repetition Repetition, resterande redovisningar Sista tidpunkt att lämna in induktionsuppgift och diff.ekv (lämnas in i Classroom senast 30/4), Repetition Talteori
18 Sal D11, gemensam repetition kapitel 2 Lärarlös repetition på valfri plats "Välj-själv" repetition, kolla in gamla prov
19 Prov 4, frivilligt men rekommenderat Repetition, slut 9.20 Extra frågestund ons 11/5, 8.30-11.30 i F0/F2-planet. Frivillig drop-in.
20 Repetition Kompledigt Slutprov på onsdagen
21 Kompledigt X
22 Kolla på prov, betyg Betygsamtal för de som vill
23 X X

Konsekvenser av den nya ämnesplanen

Från höstterminen 2021 gäller en ny ämnesplan. Den innebär smärre förändringar, något har strukits, något har tillkommit, något har flyttats från Ma4. Eftersom ni läser Ma4 på gamla ämnesplanen och Ma5 på nya blir det visst överlapp. Följande gäller i förhållande till kursboken (Ma5000) som är för den gamla ämnesplanen;

- Från Ma4 har man flyttat Bevismetoder (avsnitt 1.3 i Ma4-boken, finns ej i Ma5-boken) och Introduktion till differentialekvationer (avsnitt 3.3 i Ma4-boken men täcks av innehållet i Ma5-boken).
- Från Ma1c har man flyttat Talbaser, men det behandlas på sid 80-81 i Ma5-boken.
- Man har lagt till analytisk lösning av vissa differentialekvationer. Detta behandlas i Ma5-boken i avsnitt 4.2 (hela) och (delar av) 4.4 (sid 224-232). Observera att det sistnämnda alltså inte längre ses som en fördjupning.
- Avsnitt 1.3 om Grafteori utgår.

Material

Uppgifter på induktion
Diff.ekv. från formelblad i gamla MaE
Wagners kombinatorikproblem där nog 1-10, 12, 13, 15, 16, 17 är görbara
Blandade problem på kombinatorik och talteori
Ännu fler kombinatorikproblem med lösningar
Roberts kompendium om diffar
Gamla prov uppgifter på grafteori ingår inte längre i kursen. Uppgifter på diffar saknas och här hänvisas till Roberts kompendium eller boken.
Lösningar till gamla prov

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.
Olleh:s lösningar till C-uppgifter
Fredriks filmer

Formalia

Formelblad och tillägg
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet (finns inga som är särskilt intressanta för denna kurs)

Länkar

Formulär för extra frågetid

Testa RSA-krypto
GeoGebra, ladda ner GeoGebra Classic 6 här
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License