matematik-5-ht20-vt21:start

Planering Material Länkar

Planering

Vecka Mån Tors Övrigt
34 X X (läraren upptagen)
35 Introduktion, hämta böcker 14.00 1.1 Lådprincip, Multiplikations- och additionsprincip (8-14) 1
36 1.1 Permutationer, Kombinationer (15-22) 1.1 Permutationer, Kombinationer (15-22), 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära? (23-25) 1
37 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-27) 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-27), ev pokersannolikheter 1
38 1.1 Binomialsatsen (30-34) 1.2 Mängdlära (35-44) 1
39 1.2 Mängdlära (35-44) 1.2 Mängdlära (35-44), Kombinatorikquiz, repetera 1
40 Repetition Prov 1
41 1.3 Grafteori - introduktion 1.3 Grafteori (46-56), proven i retur 1
42 1.3 Grafteori (46-56) 2.1 Delbarhet och primtal, Gemensamma och inte gemensamma faktorer (68-73) 1, 2
43 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78) 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78), 2.1 Talsystem med olika baser (80-81) 2
44 X X Lov
45 2.2 Talföljder (84-89) 2.2 Aritmetiska talföljder (90-91) i F25 2
46 2.2 Geometriska talföljder (92-94), 2.2 Tillämpningar (96-100) X 2
47 2.2 Tillämpningar (96-100) Repetition 2
48 Repetition Prov 2
49 3.1 Derivator och bevis (120-127) 3.1 Förändringshastigheter och derivator (130-135) Distans, 3
50 3.3 Partiell integration (151-153) 3.3 Volymberäkning med cylindriska skal (158-159), om man är på skolan kan man kika på provet Distans, 3
51 X (NP Ma4) Mittkurssamtal med eventuella mattefrågor Distans
2 Kombinatorikrepetition Kombinatorikrepetition Distans

Kursen fortsätter i läsperiod 2 med Anders som lärare. Se V-klass för länk till hans planering och G-meet.

Material

Lektionsanteckningar från distansundervisningen
Kombinatorikquiz
Roberts kompendium om grafteori
Extrauppgifter kombinatorik, Wagners facit (kolla inte in detta för fort!)

Lösta uppgifter

Se här
Susanne Tegler har producerat lösningar, till främst kapitel 1 och 2, här.

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet (finns inga som är särskilt intressanta för denna kurs)

Länkar

GeoGebra, ladda ner GeoGebra Classic 6 här
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License