matematik-5-ht13-vt14:störreuppgift

I ämnesplanen/centralt innehåll för Matematik 5 kan man under rubriken "Problemlösning" läsa att följande ska behandlas

"Omfångsrika problemsituationer inom karaktärsämnena som även fördjupar kunskaper om integraler och derivata. Matematikens möjligheter och begränsningar som verktyg i dessa situationer."

Detta kommer ni att pyssla med parallellt med kap 4 under andra halvan av vårterminen. Notera att uppgiften skall genomföras, och att omdömet på uppgiften vägs in i slutbetyg. Således kan det påverka slutbetyget t.ex. om man väger mellan två betyg, och presterar något särskilt bra eller dåligt.

Man kan hitta lämpliga uppgifter i boken kapitel 5, i det material som finns i It's L (materialet kommer från Exponentboken). Man kan också komma med eget förslag som läraren godkänner. Beträffande svårighetsgrad kan man notera följande,

Ma5: Uppgifterna är inte grupperade efter svårighetsgrad och det påstås att varje uppgift kan genomföras och redovisas på ett sätt som motsvarar samtliga betygsnivåer. Stäm dock av ert val med läraren.

Exponent: Uppgifterna är graderade med ett "pilsystem", där fler pilar innebär svårare uppgift (mycket grovt, utan pil- E/D, en pil-C, två pilar-B/A). I en uppgift utan pil är det oftast inte möjligt att nå högre än E, uppgifter med en pil kan man i vissa fall visa B/A-kvaliteter, medan uppgifterna med två pilar i vissa fall är riktigt svåra (men kanske intressanta och roliga).

Gör följande

  • Välj ut en uppgift som verkar intressant, rolig eller minst tråkig (man får också jobba i par men då får man göra två uppgifter inom paret, om man vill visa högre kvalitet (A/B) rekommenderas att man inte arbetar i par), men undvik att välja samma som "kompisen". Meddela mig vilken uppgift du valt så ok:ar jag (eller ber dig tänka om).
  • Presentera en skriftlig lösning med en ambitionsnivå som är i linje med det realistiska kursbetyg du eftersträvar.
  • Förbered en muntligt presentation av din lösning antingen i mindre grupp eller inför klassen. I de fall där uppgiften påverkar slutbetyget kommer dessutom enskild redovisning för läraren att krävas.

Eftersom ni har gott om tid och kan ta hjälp av vad och vem som helst kommer kraven på framställningen och den matematisk nivån att vara högre än vid salsprov. Slarviga/svårläsliga/ologiska lösningar är t.ex. inte acceptabela och kommer inte ens att läsas!

Det är ok att ta hjälp med att lösa uppgiften (jag kan ju inte kontrollera det i vilket fall). Dock måste ni stå för och förstå det ni skriver. Jag kommer enbart att lämna subtila tips och inte kommentera detaljer förrän efter inlämning. Målet är ju att ni ska lösa ett problem, inte jag.

Tider

Tors 6/3: information

Tors 13/3: val av uppgift/uppgifter

Tis 29/4: sista tidpunkt för inlämning. OBS! Detta är alltså sista tidpunkt för inlämning. Senare inlämning accepteras bara om man har mycket goda skäl som meddelats i god tid. Däremot går det utmärkt att lämna in i förväg.

Därefter: muntliga presentationer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License