matematik-5-ht13-vt14:start

Anslag Planering Material Länkar

Anslag

Planering

Vecka Tis Tors Övrigt
34 X Introduktion
35 1.1 Lådprincipen (8-10) 1.1 Multiplikations- och additionsprincipen (11-14) Klart sid 14
36 1.1 Permutationer (15-18), hämta böcker 14.20 1.1 Kombinationer (19-22) Klart sid 22
37 1.1 Kommer du ihåg sannolikhetslära (23-25) Roger borta, Anders vikarierar, 1.1 Kombinatorik och sannolikhetslära (26-27) Klart sid 27
38 1.1 Binomialsatsen (31-35) 1.2 Mängdlära (35-40) 1
39 1.2 Mängdlära (39-44) 1.3 Grafteori, inledning, klassiska problem Klart sid 53
40 X Repetition 1
41 Prov1 1.3 Träd (54-56), Kombinatorikquiz Vill man "tävla" med kombinatorikquizzen är måndag 15.00 sista tid för "inlämning". Alla rätt = pris!
42 Intro kap 2, proven i retur 2.1 Delbarhet, primtal, gemensamma faktorer (68-73) 2
43 2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78) 2.1 Talsystem i olika baser (80-81) Klart sid 81
44 X X Lov
45 2.2 Talföljder, rekursionsformler (84-89) 2.2 Aritmetiska och geometriska talföljder (90-94)
46 2.2 Geometriska talföljder (92-94) X Klart sid 94
47 X (öppet hus), fast man arbetar själv med 2.2 Ekonomiska, natur- ... (96-100) Repetition Klart sid 100
48 Prov 2 3.1 Derivator, repetition (120-125)
49 3.3 Integraler (sid 145-149) 3. Vad man vill, proven i retur Klart sid 120-125, 145-149
50 Induktionsbevis (103-107) 2.3 Induktionsbevis (103-107), arbete med uppg. 2.3
51 2.3 Induktionsbevis, arbete med uppg. Inlämning av uppg, avslutning med problemtävlning med godispriser 2.3
2 X 3.1 Derivator, repetition, bevis (120-127)
3 3.1 Tangenter och linjär approximation (128-129) 3.1 Förändringshastigheter och derivata (130-135)
4 3.1 Förändringshastigheter och derivata (130-135), 3.2 Extremvärden (137-143) 3.2 Extremvärden (137-143)
5 3.2 Extremvärden (137-143), 3.3 Primitiva funktioner, ... (145-149) 3.3 Geometriska sannolikheter (150)
6 3.3 Partiell integration (151-153) 3.3 Volymberäkning med skivmetoden (154-156) Klart sid 156
7 3.3 Volymberäkning med cylindriska skal (158-159) 3.3 Generaliserade integraler (160-161) Klart kap 3
8 X X Sportlov
9 Rep Rep
10 Prov 3, KB02/03 4.1 Diff.ekv och primitiva funktioner (176-181), Info Större uppgift/SU
11 4.1 Verifiering av en lösning (182-183), proven i retur Val av SU, arbete med SU, betygsamtal
12 4.2 Differentialekvationen y'+ay=0 (184-187), betygsamtal 4.2 Den inhomogena ekvationen y'+ay=f(x) (188-190), kängurutävling 8.30-9.30 i aulan för vissa Klart sid 190
13 X 4.2 Riktningsfält (192-195) Klart 4.2
14 4.3 Matematiska modeller ..., SU X
15 4.3 Matematiska modeller ..., SU X, NP Sv3
16 X X Påsklov
17 4.3 Matematiska modeller ..., SU 4.3 Lösning med digitala verktyg (206-209), SU
18 Gemensam rep kap 1-2, deadline inlämning SU, 15.15 träning vårsång vissa X
19 X Gemensam och enskild repetition
20 Repetition Frågestund Prov 4, fredag 8.30-12.30 i aulan, tors ev mat kom LTH
21 Redovisning större uppgift Redovisning större uppgift, återlämning prov Muntligt SU
22 Rester X Betyg
23 Betygssamtal enl lista i It's Betygssamtal enl lista i It's Betyg
24 ? X, utsläpp

Kursen avslutas vt14

Material

Info Större uppgift
Extraproblem
Kombinatorikquiz
Uppgifter på induktion

Kapitel 1, ur läroboken

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Bedömningsstöd

Övrigt

Länkar

GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Konstruera riktningsfält
Applet: Eulers stegmetod

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License