matematik-5-ht13-vt14:prov3

Prov 3

När

Tisdag 4/3, 14.20-15.50.

Var

KB02/03

Vad

Läroboken sida 120-173 (kapitel 3) plus induktionsbevis (avsnitt 2.3) för vissa (de som inte lämnat in en dylik löst uppgift).

Hur

Provet är endelat och man får använda standardformelblad och räknedosa till hela provet. Observera att mycket "saknas" på formelbladet t.ex. partiell integration, formler för rotationsvolym m.m. Läs därför igenom formelbladet noga i förväg så ni vet vad ni måste lära er. Även om räknare är tillåtet hjälpmedel kommer det att krävas fullständiga lösningar, men räknaren kan såklart användas för kontroll.

Uppgifterna på provet kommer att fokusera på sådant i kapitel 3 som är nytt. Gamla kunskaper från Ma4 behövs såklart, men räcker inte.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

I slutet på kapitel 3 i boken finns repetitionsmaterial.

Sammanfattning och Kan du det här?: Kolla av så man inte har några kunskapsluckor.

Diagnos 3: Alla bör klara det mesta.

Blandade övningar kapitel 3: Övningar av blandad svårighetsgrad. Välj själv.

Blandade övningar kapitel 1-3: Görbara är 4, 8, 11, 13, 16, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 (med reservation för tankefel).

Vill man ha extrahjälp inför provet rekommenderas Spykens mattestudio fredag 8.00-9.00 och måndag 15.00-17.00 i D22.

Man kan också kontakta läraren via e-post om man undrar något.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License