matematik-5-ht13-vt14:prov2

Prov 2

När

Tisdag 26/11, 14.20-15.50.

Var

Aulan

Vad

Läroboken sida 68-100 (kapitel 2.1-2.2).

Hur

Provet är endelat och man får använda räknedosa till hela provet. Man skriver själv ihop sitt formelblad som får vara på högst en A4-sida. På denna kan man skriva upp definitioner/allmänna principer/formler (t.ex. sådant som finns i bokens röda rutor) men INGA EXEMPEL (vare sig med "siffor eller bokstäver"). Formelbladet godkännes av läraren senast måndag 25/11/12. Ett icke-godkänt blad kan beslagtas vid provet.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare. Material utlånas endast i nödfall.

Repetition

I slutet på kapitel 2 i boken finns repetitionsmaterial.

Sammanfattning och Kan du det här?: Kolla av så man inte har några kunskapsluckor.

Diagnos 2: Uppgift 1-12 är lösbara.

Blandade övningar kapitel 2: Alla är görbara utom 9b, 11.

Blandade övningar kapitel 1-2: Görbara är 2, 7, 9, 10, 15, 16, 25, 30, 31, 32, 33.

Man kan också kika på repetitonsuppgifterna på sida 238-239 (dom med nummer 21XX och 22XX). Det är alltså bokens exempeluppgifter, så ni har inte bara tillgång till facit utan också lösningar.

Vill man ha extrahjälp inför provet rekommenderas

Spykens mattestudio fredag 8.00-9.00 i D22.

Man kan också kontakta läraren via e-post om man undrar något.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License