matematik-4-vt23-ht23:start

Planering Material Länkar

Planering

VT23

Vecka Mån Tis Ons Tors Fre Övrigt
2 X 1.1 Repetition av trigonometri, Enhetscirkeln (10-15) 1.1 Trigonometriska ekvationer (16-19) 1.1 Trigonometriska ekvationer (16-19) 1.1 Enhetscirkeln - symmetrier och exakta värden (20-24)
Vecka Mån Tis Ons Övrigt
3 X, YSP X, YSP 1.2 Trigonometriska ettan (25-28) YSP, betygssamtal Ma3c
4 1.2 Trigonometriska ettan (25-28) 1.2 Additions- och subtraktionsformler ... (29-32) 1.2 Formler för dubbla vinkeln (33-34)
5 1.2 Ekvationer och formler (35-37) 1.3 Trigonometriska funktioner (39-50) 1.3 Trigonometriska funktioner (39-50) 1.3
6 1.3 Trigonometriska funktioner (39-50) 1.3 Kurvan y=asin(x)+bcos(x) (51-53) 1.3 Tangensfunktioner (54-56), lektionsstart senast 12.40 1.3
7 1.4 Radianer (57-61) 1.4 Radianer (57-61), 1.4 Trigonometriska modeller (62-65) 1.4 Trigonometriska modeller (62-65) 1.4
8 X X X Lov
9 2.1 Derivatarepetition (82-85) 2.1 Derivatan av sin(x) och cos(x) (86-89) 2.1 Kedjeregeln (90-93)
10 2.2 Derivatan av en produkt och en kvot (96-99) 2.2 Derivatan av exponentialfunktioner och logaritmfunktioner (100-103) X Diagnos kapitel 1 lämnas in senast onsdag i Classroom om man önskar feedback
11 Gör klart, repetition X Repetition
12 X Repetition X
13 Prov 1 X, kompledigt Proven i retur, koppla ihop grafer med formler 2.3
14 X X X Lov
15 X 2.3 Derivator och grafer (108-112) 2.3 Derivator och tillämpningar (113-116) 2.3
16 2.3 Tillämpningar av kedjeregeln (117-121) 2.4 Dominerande term (125-128) Delvis kemiprov, matten startar senast 12.40 2.3/2.4
17 2.4 Asymptoter (129-132) 2.4 Skissa grafer ... (133-136) 2.4 Gör klart 2.4
18 X 3.1 Primitiva funktioner, Integralberäkningar (150-158) 3.1 Primitiva funktioner, Integralberäkningar (150-158) 3.1
19 3.1 Area under x-axeln (159-162) 3.1 Area mellan två kurvor (163-167) 3.1 Gör klart 3.1
20 3.2 Integraler och storheter (168-172) X 3.2 Integraler och storheter (168-172) 3.2
21 3.2 Sannolikhetsfördelning (174-179) 3.2 Sannolikhetsfördelning (174-179), gör klart X 3.2
22 Repetition Repetition Repetition, utan lärare
23 X X Prov 2
24 Matteavslutning, troligen "Vem kan slå en amerikansk sjätteklassare 93-94" X X

36 h till hösten så vi bör vara en bit in i kapitel 3, helst ha gjort 2/3 av kursen.

Material

Kapitel 3.6
Uppgifter från gamla NP

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000+ menyn.
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License