matematik-4-vt22-ht22:start

Planering Material Länkar

Planering

HT22

Vecka Mån Fre Övrigt
33 X Proven i retur, repetition med provet. Tillhörande lösningskisser 3.4
34 3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158) 3.5 Tillämpningar och problemlösning (160-163) 3.4, 3.5
35 3.6 Rotationsvolymer (165-170) 3.6 Rotationsvolymer (165-170) 3.6
36 Gör klart, repetition Repetition Repetition
37 Prov 4, aulan X
38 4.1 Komplexa tal, Repetition (186-187) 4.1 Konjugat, ... (190-193) 4.1
39 4.2 Komplexa tal som vektorer (194-197) 4.2 Komplexa tal på polär form (199-202) 4.2
40 4.2 Multiplikation och division ... (204-207) 4.2 Avläs och rita ... (208-209), A-uppgifter 4.2
41 Gör klart 4.2, A-uppgifter 4.3 de Moivres formel (210-212), 4.3 Ekvationen z^n=a (213-214)
42 4.3 Eulers formel (215-216) 4.4 Andragradsekvationer (222-224)
43 4.4 Polynomdivision (222-224) Repetition kapitel 1 och 2.1 4.4
44 X X Lov
45 Repetition Repetition 4.4
46 X Prov 5, 11.30-14.00 i aulan
47 4.4 Faktorsatsen (225-227) 4.4 Polynomekvationer av högre grad (229-231) 4.4
48 Proven i retur, repetition Repetition Repetition
49 Repetition Repetition, NP vt14 gemensamt Repetiton
50 Repetition, frågestund NP Ma4
51 X, Komp-ledigt X
2 X Avslutning

VT 22

Vecka Mån Ons Tors Övrigt
2 Intro Ma4, utvärdering Ma3c [ons] 1.1 Enhetscirkeln och trianglar (8-10), 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14) [tors] 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18) [fre] 1
3 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18) 1.2 Additions- och subtraktionsformler (19-22) 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) 1
4 1.4 Grundekvationerna (33-37) 1.4 Grundekvationerna, Ekvationer som omformas med formler (33-39) 1.4 Ekvationer som omformas med formler (38-39) 1
5 1.5 Tillämpningar och problemlösning (40-41) Gör klart kap 1. A-uppgifter A-uppgifter, Intro kapitel 2 1
6 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61) 2.1 Sinus- och cosinuskurvor (52-61) 2.1 Kurvan y=tan x (62-64) 2
7 2.1 Kurvan y=asin(x)+bcos(x) (65-67) 2.2 Ett nytt vinkelmått (68-71) 2.2 Cirkelsektorn och radianer (72-73) 2
8 X X X Lov
9 Repetition Repetition Prov 1
10 X ''Paus'' med Känguruproblem 2.3 Derivatan av sin(x) and cos(x) (74-76), proven i retur 2.3
11 2.3 Derivatan av sin(x) and cos(x) (74-76) 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner (78-79) A-uppgifter 2
12 A-uppgifter, 2.4 Tillämpningar ... (80-84) 2.4 Tillämpningar ... (80-84) X 3
13 3.1 Kort om derivator, Derivatan av en produkt (100-106) 3.1 Derivatan av en produkt, Derivatan av en kvot (104-109) 3.1 Exponential- och logaritmfunktioner (110-112) 3
14 X, YSP Arbete med inlämningsprov (Prov 2) X, YSP 3
15 X X X Lov
16 X Arbete med inlämningsprov Arbete med inlämningsprov Inlämning senast fredag 23.59 i Classroom
17 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115) 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115), Sal B42 X, biologiprov 3
18 3.2 Grafer och derivator (116-119) 3.2 Grafer och derivator (116-119), Sal B42 3.2 Olika typer av grafer (120-123)
19 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127) X X, NP En6 Kapitel 3.3 utgår
20 Kemiprov, lektion från 12.00 3.4 Integraler och primitiva funktioner (134-137), lärarlöst på valfri plats 3.4 Grafiska metoder (138-141), i sal B42 3
21 3.4 Area mellan kurvor (142-145) 3.4 Integraler och areor (146-149) X
22 3.4 Integraler och storheter (150-153) Repetition X, Fysikprov 3
23 X Kompledigt X Prov 3 på svensklektionen på tisdagen 13.30-15.00 i D01, kap 3.1, 3.2, 3.4

Konsekvenser av den nya kursplanen

- Introduktion av komplexa tal har tillkommit från 2c. Fast boken börjar med en introduktion så inga problem.
- Bevismetoder och introduktion av differentialekvationer är flyttat till Matematik 5. Detta innebär att avsnitt 1.3 och 3.3 utgår.
- Absolutbelopp som funktion är borttaget (vilket innebär att delar av sid 120-123 utgår).

Material

Kapitel 3.6
Uppgifter från gamla NP

Lösta uppgifter

Se här

Formalia

Formelblad
Ämnesplan
Nationella prov, gamla gymnasiet
Nationella prov, nya gymnasiet

Länkar

Fredriks filmer, genomgångar och lösta uppgifter. Använd Matematik 5000 menyn (inte Matematik 5000+).
GeoGebra
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
WolframAlpha
Matteboken
Matteskolans spellista i Youtube
Visuell matematik, av bl.a. Anders Karlsson från Matteskolan
Khan academy
Mathleaks
Derivative Calculator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License