matematik-4-vt22-ht22:prov3

Prov 3 Ma4

När

Tisdag 7/6 (på svenskan och rasten innan), 13.30-15.00 (elever med tid får börja 13.00 och väljer själva om dom prioroterar detta elle idrotten)

Var

D01

Vad

Kapitel 3.1, 3.2 och 3.4 (t.o.m. sida 153, alltså inte Sannolikhetsfördelning)

Hur

Hela provet görs utan digitala hjälpmedel. Nivån på uppgifterna är E-C, alltså inga "högre" poäng är möjliga.

Medtag penna, suddi, linjal.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 3 i boken.

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos 3: Uppgifter av enklare typ. Görbart är 1 2 3 4 (fast lös algebraiskt) 5 6 7 10 11 12 13
Blandade övninga kapitel 3: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Görbart är 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 22 23 25 26 27 28 29 32 32 (ja det finns två 32:or)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License