matematik-4-vt22-ht22:prov1

Prov 1 Ma4

När

Torsdag 3/3

9.40-10.55 i normalfallet. Elever med längre skrivtid avslutar 11.25 (?).

Var

D01

Vad

Kapitel 1 och 2 t.o.m. sida 73.

Hur

Provet är tvådelat. Del 1 är en kortsvarsdel utan digitala hjälpmedel. På del 2 krävs fullständiga lösningar och digitala hjälpmedel är tillåtna/nödvändiga.

Medtag penna, suddi, linjal, räknare, fulladdad dator. Material utlånas endast i nödfall, datorer inte alls.

Repetition

Man går igenom det ordinarie stoffet en gång till och fokuserar på oklarheter. Repetitionsmaterial finns i slutet av kapitel 1 och 2 i boken:

Sammanfattning: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Kan du det här: Läs igenom och se till så ni inte har några "luckor".
Diagnos: Uppgifter av enklare typ. Alla ska klara alla i princip.
Blandade övningar: Uppgifter av varierande svårighetsgrad (a,b,c). Välj själv efter ork, behov och ambition.

I kapitel 1 är allt görbart UTOM
Diagnos 1: 8 9
BÖ 1A: 5 6 10 18 24
BÖ 1B: 4 10 17 24

I kapitel 2 är följande görbart
Diagnos 2: 1-8
BÖ (sid 92-94): 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24ab 25 27
BÖ (sid 95-97): 1 2 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 28 30 31 32

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License